Aktualności | Quercus TFI S.A.

Aktualności

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal kontynuuje swoją wzrostową ścieżkę, a wyniki przekraczają oczekiwania. We wrześniu zyskał 0,53%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 9,08%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Wrzesień przyniósł kontynuacje korekty zapoczątkowanej w sierpniu. Od końca lipca indeks WIG spadł z poziomu swojego szczytu o około 10% (wykres poniżej). W tym samym okresie stopa zwrotu z Funduszu była dodatnia i wyniosła +1,4%.

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

W okresie I-IX 2023 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +10,35%, co należy uznać za wynik dobry. Od początku istnienia Fundusz zyskał 67,65%.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2023 r. wyniosły 3,82 mld zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2023 r. wyniosła 3 820 ,8 mln zł (wobec 3 695,6 mln zł na koniec sierpnia br.). 

Zbigniew Jakubowski zostanie Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. od stycznia 2024 r.

NWZA Quercus TFI S.A. przyjęło uchwałę o powołaniu Zbigniewa Jakubowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od stycznia 2024 r.

Wrzesień – drugi miesiąc korekty

We wrześniu rynki kontynuowały korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +11,7%, Nasdaq +26,3%, DAX +10,5%