Wiadomości

2022-03-29
Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w 2021 r. wzrósł do 25,1 mln zł
2022-03-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2022r. wyniosły 4,21 mld zł
2022-02-22
Analizy.pl nagradzają najlepsze fundusze inwestycyjne 2021 r.
2022-02-14
Parkiet: Strategia Akcyjna Quercus TFI S.A. najlepsza na rynku w 2021 r.
2022-02-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2022r. wyniosły 4,41 mld zł
2022-01-17
QUERCUS Global Balanced najpopularniejszym funduszem z niebankowych TFI w 2021 r.

Pages