Sytuacja na rynkach rozwija się lepiej niż w naszym bazowym scenariuszu