Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych od 18 czerwca do 6 lipca