QUERCUS Multistrategy FIZ najlepszy wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu wg Analizy.pl