Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I półroczu 2022 r. wzrósł do 7,7 mln zł