QUERCUS Stabilny - Czas na QSTB
  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
  Wartość
  Zmiana od ostatniej wyceny
  Zmiana
  YTD Data
  QUERCUS short 88,38 -2,07% 31,95% 03/04/20
  QUERCUS Gold 60,49 0,80% 7,79% 03/04/20
  QUERCUS Global Balanced 135,57 0,40% 1,48% 03/04/20
  QUERCUS Obligacji Skarbowych 78,88 0,15% 1,17% 03/04/20
  QUERCUS Ochrony Kapitału 152,67 0,01% -0,12% 03/04/20
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,42 -0,07% -0,47% 03/04/20
  QUERCUS Stabilny 100,89 0,62% -10,45% 03/04/20
  QUERCUS Global Growth 92,28 -0,74% -13,72% 03/04/20
  QUERCUS Agresywny 112,88 0,23% -24,94% 03/04/20
  QUERCUS lev 28,41 3,99% -56,43% 03/04/20
  Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
  Wartość
  Zmiana od ostatniej wyceny
  Zmiana
  YTD Data
  QUERCUS Multistrategy FIZ 937,62 -0,04% -10,65% 01/04/20

  WYNIKI FUNDUSZY W I-III 2020 r. QUERCUS short +31,16%    QUERCUS Gold +3,85%    QUERCUS Obligacji Skarbowych +1,28%   QUERCUS Global Balanced +0,30%    QUERCUS Ochrony Kapitału +0,01%   QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy -0,22%    QUERCUS Multistrategy FIZ -10,61%    QUERCUS Stabilny -11,48%   QUERCUS Global Growth -11,95%   QUERCUS Agresywny -23,47%   QUERCUS lev -55,85%    (Wyniki historyczne, nie stanowią gwarancji na przyszłość.)

  Zatrzymaj przewijanie się informacji

  Wiadomości

  01/04/2020
  Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 2019 r. wyniósł 19,6 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 15,7 mln zł
  03/03/2020
  Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. II 2020 r. wzrosły do 2,71 mld zł

  Komentarz zarządzającego

  Mariusz Zaród
  QUERCUSDłużny Krótkoterminowy
  Bezpieczeństwo przede wszystkim
  Mariusz Zaród
  Krzysztof Grudzień
  QUERCUSOchrony Kapitału
  Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
  Krzysztof Grudzień
  Mariusz Zaród
  QUERCUSObligacji Skarbowych
  Najlepsze obligacje
  Mariusz Zaród
  Bartłomiej Cendecki
  QUERCUSStabilny
  Konkurent dla depozytów
  Bartłomiej Cendecki
  Jarosław Jamka
  QUERCUSGlobal Balanced
  Portfel globalnych okazji
  Jarosław Jamka
  Jarosław Jamka
  QUERCUSGlobal Balanced Plus FIZ
  Elastyczność w skali globalnej
  Jarosław Jamka
  Sebastian Buczek
  QUERCUSAgresywny
  Najlepsze polskie spółki
  Sebastian Buczek
  Arkadiusz Bebel
  QUERCUSGlobal Growth
  Najlepsze spółki technologiczne na świecie
  Arkadiusz Bebel
  Arkadiusz Bebel
  QUERCUSGold
  Złoto na ciężkie czasy
  Arkadiusz Bebel
  Arkadiusz Bebel
  QUERCUSlev
  Z dźwignią na wzrosty
  Arkadiusz Bebel
  Arkadiusz Bebel
  QUERCUSshort
  Zarabia na spadkach
  Arkadiusz Bebel
  Sebastian Buczek
  QUERCUSMultistrategy FIZ
  Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
  Sebastian Buczek
  Bartłomiej Cendecki
  QUERCUSAbsolute Return FIZ
  Tylko w prywatnej ofercie
  Bartłomiej Cendecki
  Krzysztof Grudzień
  QUERCUSPrivate Equity Multifund FIZ
  Unikalna ekspozycja na private equity
  Krzysztof Grudzień