Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Global Growth 127,96 0,31% 19,63% 26/11/20
QUERCUS Agresywny 178,47 -0,09% 18,67% 26/11/20
QUERCUS Gold 63,75 0,02% 13,60% 26/11/20
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,63 0,08% 5,98% 26/11/20
QUERCUS Global Balanced 141,28 -0,01% 5,76% 26/11/20
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,80 0,00% 2,75% 26/11/20
QUERCUS short 68,60 0,48% 2,42% 26/11/20
QUERCUS Ochrony Kapitału 155,25 0,01% 1,56% 26/11/20
QUERCUS Stabilny 111,46 -0,42% -1,07% 26/11/20
QUERCUS lev 40,48 -0,95% -37,92% 26/11/20
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
YTD Data
QUERCUS Multistrategy FIZ 1178,98 -3,75% 12,35% 30/10/20

Lokaty bankowe na 0%? U nas może być więcej.      WYNIKI FUNDUSZY W I-X 2020 r.    QUERCUS short +26,83%    QUERCUS Gold +18,21%    QUERCUS Multistrategy FIZ +12,35%    QUERCUS Global Growth +11,27%    QUERCUS Obligacji Skarbowych +5,87%    QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,37%    QUERCUS Global Balanced +1,99%    QUERCUS Ochrony Kapitału +1,39%    QUERCUS Stabilny -0,90%    QUERCUS Agresywny -0,95%    QUERCUS lev -57,77%    (Wyniki historyczne, nie stanowią gwarancji na przyszłość.)

Zatrzymaj przewijanie się informacji

Komentarz zarządzającego

Mariusz Zaród
QUERCUSDłużny Krótkoterminowy
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Krzysztof Grudzień
QUERCUSOchrony Kapitału
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Mariusz Zaród
QUERCUSObligacji Skarbowych
Najlepsze obligacje
Mariusz Zaród
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSStabilny
Konkurent dla depozytów
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSGlobal Balanced
Portfel globalnych okazji
Piotr Miliński
QUERCUSGlobal Balanced Plus FIZ
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Sebastian Buczek
QUERCUSAgresywny
Najlepsze polskie spółki
Sebastian Buczek
Arkadiusz Bebel
QUERCUSGlobal Growth
Najlepsze spółki technologiczne na świecie
Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel
QUERCUSGold
Złoto na ciężkie czasy
Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel
QUERCUSlev
Z dźwignią na wzrosty
Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel
QUERCUSshort
Zarabia na spadkach
Arkadiusz Bebel
Sebastian Buczek
QUERCUSMultistrategy FIZ
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
QUERCUSAbsolute Return FIZ
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Krzysztof Grudzień
QUERCUSPrivate Equity Multifund FIZ
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień