Komentarz Zarządzającego

2022-07-05
Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ
W I półroczu 2022 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu -6,5% przy spadku głównych indeksów giełdowych o ok. 20% i więcej. 
2022-07-01
Czerwiec: kontynuacja spadków cen akcji i obligacji, ale pojawia się nadzieja w postaci spadku cen surowców
Czerwiec upłynął pod znakiem kontynuacji spadków. Tym razem, oprócz wysokiej inflacji, inwestorów zaczęło niepokoić ryzyko silnego spowolnienia gospodarczego na świecie w kolejnych kwartałach
2022-06-08
Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za maj wyniósł -1,78%. Po ciężkim początku miesiąca, końcówka maja przyniosła zauważalną poprawę dzięki dobremu zachowaniu segmentu surowcowego i odbiciu w wybranych segmentach rynku akcji.
2022-06-06
Komentarz do wyników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału
QUERCUS Ochrony Kapitału zakończył maj wynikiem na poziomie +0,50%. Od początku roku stopa zwrotu wynosi -0,28%. Do wzrostu wartości j.u. przyczyniła się w poprawiająca się sytuacja na rynku obligacji skarbowych w szczególności w segmencie instrumentów zmiennokuponowych (WZ).
2022-06-03
Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny
Kwiecień i pierwsza polowa maja przyniosły ponowną wyprzedaż na krajowym rynku akcji. Indeks WIG20 od górki na przełomie marca i kwietnia do dołka w połowie maja spadł aż o około 25% w przeciągu półtora miesiąca.
2022-06-03
Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Maj okazał się najlepszym miesiącem w historii subfunduszu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 1,00%, a wynik od początku roku to -0,24%.

Strony