Komentarz Zarządzającego

2022-09-13
Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny
W sierpniu mieliśmy do czynienia z powrotem mocnych spadków na warszawskiej GPW. Polskie akcje zachowały się relatywnie znacznie słabiej od rynków rozwiniętych. Indeks WIG w samym sierpniu spadł o 8,7%, a indeks największych spółek WIG20 o ponad 11%.
2022-09-09
Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za sierpień wyniósł +1.59%. Utrzymujemy umiarkowanie defensywne nastawienie do ryzykownych aktywów, co pozwoliło nam osiągnąć dodatnią stopę zwrotu w miesiącu, gdy zarówno akcje, jak i obligacje uległy korekcie.
2022-09-08
Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Sierpień przyniósł wzrosty w segmencie funduszy o najmniejszym ryzyku. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 0,21%, a wynik od początku roku wreszcie wyszedł na plus - 0,04%
2022-09-06
Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth
Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth spadła w sierpniu o 5,0%, zachowując się podobnie do benchmarku funduszu, który w minionym miesiącu spadł o 4,2%. 
2022-08-08
Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za lipiec wyniósł +0.86%. Utrzymujemy umiarkowanie defensywne nastawienie do ryzykownych aktywów, jednocześnie wykorzystując okazje nadarzające się na rynku pieniężnym i swapowym.
2022-08-05
Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Lipiec okazał się najlepszym miesiącem w historii subfunduszu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 1,43% i z nawiązką odrobił czerwcowe straty. Wynik od początku roku to -0,17%.

Strony