Komentarz Zarządzającego

2022-04-11
Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Pierwszy kwartał przyniósł huśtawkę nastrojów. Straty związane z rozpoczęciem wojny przeciągnęły się na marzec, choć ostatni miesiąc (dla QDK) był znacznie lepszy niż luty.
2022-04-04
Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ
W I kwartale 2022 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu -3,3%. Za ostatni rok stopa zwrotu wyniosła +3,9%, a za ostatnie 3 lata +49,1%.
2022-04-01
Marcowe odbicie na rynkach akcji nawet większe od spodziewanego
W marcu najważniejszym wydarzeniem (oprócz trwającej wojny na Ukrainie) było odreagowanie rynków akcji po wyprzedaży styczniowo-lutowej. Skala odbicia mogła usatysfakcjonować nawet rynkowych optymistów. 
2022-03-09
Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Po bardzo dobrym styczniu, luty przyniósł ogromne straty uczestnikom dłużnych funduszy inwestycyjnych. Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy stracił 0,52%, a wynik od początku roku to -0,16%.
2022-03-01
Luty pod znakiem agresji Rosji na Ukrainę
W lutym najważniejszym wydarzeniem była bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę. Inwestorzy reagowali nerwowo jeszcze przed wybuchem wojny. Apogeum spadków miało miejsce w dniu inwazji – 24 lutego.
2022-02-08
Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced
Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za styczeń wyniósł -4,22%, co miało związek z mocną wyprzedażą na globalnych rynkach akcji oraz obligacji. Wyceny w wielu sektorach rynku uległy jednak istotnemu uatrakcyjnieniu, co daje szanse na odreagowanie w dalszej części roku.

Strony