Komentarz Zarządzającego

2022-02-03
Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy rozpoczął 2022 rok bardzo dobrym wynikiem. W styczniu zyskał 0,37%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych. Za wynik styczniowy odpowiadają łącznie obligacje zmiennokuponowe, indeksowane inflacją i korporacyjne.
2022-02-01
Luty może być lepszy od stycznia
W styczniu najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych była korekta notowań na amerykańskim rynku akcji, będąca wynikiem normalizacji polityki pieniężnej przez Fed i dostosowania się poziomu cen po bardzo udanym roku 2021.
2022-01-17
Hossa dla funduszy dłużnych właśnie się zaczyna
Zgodnie z podsumowaniem naszych przewidywań inwestycyjnych na rok bieżący, rok 2022 powinien przynieść podwyższoną zmienność na giełdach, co dla cierpliwych inwestorów może oznaczać pojawienie się dobrych momentów do kupna przecenionych akcji.
2022-01-12
Komentarz miesięczny QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
Za nami najgorszy rok w historii polskich obligacji skarbowych. Po bardzo słabym okresie sierpień-listopad, grudzień przyniósł kontynuację negatywnych tendencji i kolejne straty dla posiadaczy funduszy obligacji skarbowych.
2022-01-07
Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced
QUERCUS Global Balanced zanotował w grudniu wynik +1,38%, a łączna stopa zwrotu za rok 2021 r. wyniosła +8,18%. Subfundusz osiągnął tym samym jedenasty kwartał z dodatnią stopą zwrotu (z dotychczasowych 12), a od początku funkcjonowania strategii zarobił już ponad 24%.
2022-01-04
Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ
Miło jest nam zakomunikować, że w 2021 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +18,9%. 

Strony