Wiadomości

2019-10-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2019 r. wyniosły 2,54 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IX 2019 r. wyniosła 2 544,0 mln zł (wobec 2 595,3 mln zł na koniec VIII 2019 r.).
2019-09-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2019 r. wzrosły do 2,6 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VIII 2019 r. wzrosła do 2 595,3 mln zł (wobec 2 547,3 mln zł na koniec VII 2019 r.).
2019-08-09
Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2019 r. wyniósł 4,4 mln zł
W I półroczu 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,4 mln zł zysku netto versus 11,9 mln zł rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 26,6 mln zł.
2019-08-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2019 r. wzrosły do 2,55 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VII 2019 r. wzrosła do 2 547,3 mln zł (wobec 2 469,1 mln zł na koniec VI 2019 r.).
2019-07-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2019 r. wzrosły do 2,47 mld zł, udane zakończenie I półrocza
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VI 2019 r. wzrosła do 2 469,1 mln zł (wobec 2 361,9 mln zł na koniec V 2019 r.). 
2019-06-05
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. V 2019 r. 2,36 mld zł, znakomite wyniki subfunduszu QUERCUS Stabilny
 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec V 2019 r. wyniosła 2 361,9 mln zł (wobec 2 435,3 mln zł na koniec IV 2019 r.).

Strony