Wiadomości

2020-09-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2020 r. wzrosły do 2,57 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VIII 2020 r. wyniosła 2 566,6 mln zł (wobec 2 500,2 mln zł na koniec VI 2020 r.).
2020-08-11
Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 1H20 wyniósł 5,5 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 4,5 mln zł
W I półroczu 2020 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,5 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych tj. +3% r/r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 4,3 mln zł.
2020-08-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2020 r. wzrosły do 2,5 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VII 2020 r. wyniosła 2 500,2 mln zł (wobec 2 288,0 mln zł na koniec VI 2020 r.).
2020-07-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2020 r. wzrosły do 2,29 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VI 2020 r. wyniosła 2 288,0 mln zł (wobec 2 153,6 mln zł na koniec V 2020 r.).
2020-06-17
Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych od 18 czerwca do 6 lipca
Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych (buy-back) w terminie od 18 czerwca do 6 lipca br. Skupionych zostanie 3,59% wszystkich akcji Spółki o wartości 19,5 mln zł po cenie 9,50 zł. Podmiotem pośredniczącym w skupie jest DM BOŚ S.A.
2020-06-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. V 2020 r. wzrosły do 2,15 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec V 2020 r. wyniosła 2 153,6 mln zł (wobec 2 074,2 mln zł na koniec IV 2020 r.).

Strony