Wiadomości

2019-06-05
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. V 2019 r. 2,36 mld zł, znakomite wyniki subfunduszu QUERCUS Stabilny
 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec V 2019 r. wyniosła 2 361,9 mln zł (wobec 2 435,3 mln zł na koniec IV 2019 r.).
2019-05-07
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IV 2019 r. 2,43 mld zł, bardzo dobre wyniki funduszy dłużnych QUERCUS
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IV 2019 r. wyniosła 2 435,3 mln zł (wobec 2 471,4 mln zł na koniec III 2019 r.).
2019-04-17
Godziny pracy infolinii i linii do składania zleceń 19 kwietnia 2019 r.
uprzejmie informujemy, że 19 kwietnia br. pracownicy infolinii o numerze 22 33 89 114 oraz linii do składania zleceń o numerze 22 33 89 115 będą dostępni w godzinach 9:00 - 13:00.
2019-04-12
I Konferencja Inwestycyjna Quercus TFI S.A.
W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyła się I Konferencja Inwestycyjna Quercus TFI S.A. Poniżej przedstawiamy najważniejsze tezy.
2019-04-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. III 2019 r. wyniosły 2,47 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec III 2019 r. wyniosła 2 471,4 mln zł (wobec 2 550,2 mln zł na koniec II 2019 r.).
2019-03-15
Quercus TFI S.A. w 2018 r. miało 21,1 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych)
W 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 21,1 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) versus 34,0 mln zł rok wcześniej. Wynik raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., wyniósł -10,2 mln zł. Raportowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 85,8 mln zł (spadek z 119,1...

Strony