Wiadomości

2018-09-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2018 r. wyniosły 3,46 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2018 r. wyniosła 3 459,9 mln zł (wobec 3 505,8 mln zł na koniec lipca 2018 r.).
2018-09-03
Jacek Babiński z Sequoia FIZ przechodzi do Pekao TFI S.A.
Autorski fundusz Sequoia FIZ Jacek Babiński prowadził w Quercus TFI S.A. od listopada 2017 r. Od początku istnienia Fundusz uzyskał dodatnią stopę zwrotu, mimo zmiennej sytuacji na rynkach finansowych.
2018-08-09
Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2018 r. spadł do 11,9 mln zł (-19% r/r)
Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 47,0 mln zł (spadek z 54,6 mln zł).  Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,3 mln zł (spadek z 17,8 mln zł).
2018-08-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2018 r. wyniosły 3,5 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2018 r. wyniosła 3 505,8 mln zł (wobec 3 458,2 mln zł na koniec czerwca 2018 r.).
2018-07-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2018 r. wyniosły 3,46 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 3 458,2 mln zł (wobec 3 659,0 mln zł na koniec maja 2018 r.).
2018-06-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2018 r. wyniosły 3,66 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2018 r. wyniosła 3 659,0 mln zł (wobec 3 803,9 mln zł na koniec kwietnia 2018 r.).

Strony