Wiadomości

2017-12-05
Startuje nowy fundusz autorski – Sequoia FIZ
Rozpoczyna działalność nowy autorski fundusz – Sequoia FIZ. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii 002 będą przyjmowane w dniach od 5 do 20 grudnia br. Fundusz kierowany jest do inwestorów zamożnych.
2017-12-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. listopada 2017 r. wyniosły 4,67 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2017 r. spadła do 4 671,4 mln zł (wobec 4 792,4 mln zł na koniec października 2017 r.).
2017-11-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. października 2017 r. wyniosły 4,8 mld zł
Warszawa, 3 listopada 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2017 r. spadła do 4 792,4 mln zł (wobec 4 904,2 mln zł na koniec września 2017 r.).Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2017 r. składało się 3 920,0 mln zł ulokowanych w 10...
2017-10-18
Zysk Quercus TFI S.A. w III kwartale 2017 r. wzrósł do 7,7 mln zł (+24% r/r)
Warszawa, 18 października 2017 r. W III kwartale 2017 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 7,7 mln zł zysku netto versus 6,2 mln zł rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 29,0 mln zł (wzrost z 22,5 mln zł).Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,3 mln zł (wzrost z 7,5 mln zł).W wynikach...
2017-10-12
Trzy wysokie ratingi dla funduszy QUERCUS
Warszawa, 12 października 2017 r. Analizy Online przeprowadziły coroczny przegląd ratingów dla kluczowych funduszy QUERCUS. Wszystkie trzy oceniane fundusze otrzymały wysokie lub najwyższe ratingi. QUERCUS Agresywny i QUERCUS Stabilny otrzymały 5 gwiazdek. QUERCUS Selektywny – 4 gwiazdki.Poniżej...
2017-10-10
QUERCUS Multistrategy FIZ przeprowadza publiczną emisję certyfikatów
Warszawa, 10 października 2017 r. W dniach 6-27 października fundusz będzie można nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. Zapisy przyjmowane będą w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. i Punktach Przyjmowania Zleceń Banku Handlowego w Warszawie S.A.Celem QUERCUS...

Strony