Wiadomości

2020-12-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. XI 2020 r. wyniosły 2,67 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec XI 2020 r. wyniosła 2 670,4 mln zł (wobec 2 609,7 mln zł na koniec X 2020 r.).
2020-11-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. X 2020 r. wyniosły 2,6 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec X 2020 r. wyniosła 2 609,7 mln zł (wobec 2 604,5 mln zł na koniec IX 2020 r.).
2020-10-19
Kolejny dobry kwartał w wykonaniu Quercus TFI S.A. zysk netto w 3Q20 wyniósł 2,8 mln zł
Quercus TFI S.A. po raz kolejny zaraportowało bardzo dobre wyniki finansowe. Towarzystwo w III kwartale 2020 r. osiągnęło 2,8 mln zł zysku netto (2,4 mln zł wyłączając zdarzenia jednorazowe). Za cały okres 9 miesięcy 2020 r. zysk netto wyniósł 7,0 mln zł.
2020-10-05
Quercus TFI S.A. pozyskało we wrześniu 60 mln zł nowych środków pod zarządzeniem
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2020 r. wyniosła 2 604,5 mln zł, wobec 2 566,6 mln zł na koniec sierpnia br.
2020-09-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2020 r. wzrosły do 2,57 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VIII 2020 r. wyniosła 2 566,6 mln zł (wobec 2 500,2 mln zł na koniec VI 2020 r.).
2020-08-11
Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 1H20 wyniósł 5,5 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 4,5 mln zł
W I półroczu 2020 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,5 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych tj. +3% r/r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 4,3 mln zł.

Strony