Wiadomości

2020-01-07
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. 2019 r. wyniosły 2,64 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2019 r. wyniosła 2 637,8 mln zł (wobec 2 582,9 mln zł na koniec XI 2019 r.).
2019-12-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. XI 2019 r. wyniosły 2,58 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec XI 2019 r. wyniosła 2 582,9 mln zł (wobec 2 570,7 mln zł na koniec X 2019 r.).
2019-11-05
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. X 2019 r. wyniosły 2,57 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec X 2019 r. wyniosła 2 570,7 mln zł (wobec 2 544,0 mln zł na koniec IX 2019 r.).
2019-10-18
Zysk Quercus TFI S.A. w III kwartale 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł
W III kwartale 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,8 mln zł zysku netto versus 4,5 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych) rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14,1 mln zł (spadek z 19,4 mln zł).
2019-10-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2019 r. wyniosły 2,54 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IX 2019 r. wyniosła 2 544,0 mln zł (wobec 2 595,3 mln zł na koniec VIII 2019 r.).
2019-09-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2019 r. wzrosły do 2,6 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VIII 2019 r. wzrosła do 2 595,3 mln zł (wobec 2 547,3 mln zł na koniec VII 2019 r.).

Strony