Wiadomości

2019-12-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. XI 2019 r. wyniosły 2,58 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec XI 2019 r. wyniosła 2 582,9 mln zł (wobec 2 570,7 mln zł na koniec X 2019 r.).
2019-11-05
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. X 2019 r. wyniosły 2,57 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec X 2019 r. wyniosła 2 570,7 mln zł (wobec 2 544,0 mln zł na koniec IX 2019 r.).
2019-10-18
Zysk Quercus TFI S.A. w III kwartale 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł
W III kwartale 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,8 mln zł zysku netto versus 4,5 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych) rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14,1 mln zł (spadek z 19,4 mln zł).
2019-10-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2019 r. wyniosły 2,54 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IX 2019 r. wyniosła 2 544,0 mln zł (wobec 2 595,3 mln zł na koniec VIII 2019 r.).
2019-09-03
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2019 r. wzrosły do 2,6 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VIII 2019 r. wzrosła do 2 595,3 mln zł (wobec 2 547,3 mln zł na koniec VII 2019 r.).
2019-08-09
Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2019 r. wyniósł 4,4 mln zł
W I półroczu 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,4 mln zł zysku netto versus 11,9 mln zł rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 26,6 mln zł.

Strony