Wiadomości

2018-04-25
NWZA Quercus TFI S.A. powołało Pawła Pasternoka do Zarządu oraz Pawła Sanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki
Na dzisiejszym NWZA akcjonariusze Quercus TFI S.A. zdecydowali o powołaniu p. Pawła Pasternoka na Członka Zarządu oraz p. Pawła Sanowskiego na Członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
2018-04-20
QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack S.A.
QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack S.A. W związku z pojawiającymi się pytaniami, jeszcze raz potwierdzamy, że QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack S.A. Wyżej wymienione fundusze, a także żaden...
2018-04-19
Zysk Quercus TFI S.A. w I kwartale 2018 r. wyniósł 6,3 mln zł
W I kwartale 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 6,3 mln zł zysku netto versus 7,2 mln zł rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24,8 mln zł (26,8 mln zł przed rokiem). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,5 mln zł (8,7 mln zł).
2018-04-04
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. III 2018 r. wyniosły 4,2 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2018 r. wyniosła 4 174,3 mln zł (wobec 4 468,2 mln zł na koniec lutego 2018 r.).
2018-03-22
QUERCUS Ochrony Kapitału z 4 gwiazdkami od Analizy Online
Analizy Online po raz kolejny udzieliły 4-gwiazdkowego ratingu naszemu flagowemu funduszowi – QUERCUS Ochrony Kapitału. Cieszymy się przede wszystkim ze stabilności stóp zwrotu funduszu. Dołożymy starań, aby w br. wynik inwestycyjny był nie gorszy od ubiegłorocznego (+2,4%).
2018-03-02
Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. II 2018 r.wyniosły 4,47 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2018 r. wyniosła 4 468,2 mln zł (wobec 4 669,1 mln zł na koniec stycznia 2018 r.).

Strony