Historia

IV 2008

Zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, biurami maklerskimi i doradcami finansowymi

VI 2008

Podwyższenie kapitału Quercus TFI S.A. do 14 mln zł poprzez prywatną emisję 10 mln akcji serii C po 0,80 zł

IX 2008

Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConnect, cena z pierwszego dnia notowań wynosi 0,68 zł

IV 2009

Quercus TFI S.A. wprowadza usługę zadządzania aktywami (asset management) i doradztwa inwestycyjnego

V 2010

Uruchomienie funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ oraz trzech kolejnych subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO

XI 2010

Uruchomienie funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

III 2011

Debiut akcji Quercus TFI S.A. na rynku głównym GPW w Warszawie, cena debiutu wynosi 3,30 zł

V 2012

Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Gold

X 2013

Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Stabilny

XI 2013

W składzie akcjonariatu powyżej 5% po raz pierwszy ujawnia się duży inwestor finansowy - NN OFE posiada wówczas 6,72% akcji spółki 

XII 2015

Uruchomienie publicznego funduszu zamknietego QUERCUS Multistrategy FIZ

V 2017

Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Global Growth

XII 2018

Zmiany w strategiach subfunduszy i uruchomienie QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Global Balanced oraz QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 

XII 2020

Uruchomienie subfunduszu QUERCUS Silver

 

X 2021
XII 2021

Aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach QUERCUS i w ramach asset management wynoszą 4,44 mld zł, cena akcji Quercus TFI S.A. 4,10 zł, a kapitalizacja rynkowa spółki 241 mln zł

Previous events Next events