Kalendarz Inwestora

Rok 2022

aktualizacja na dzień: 19.04.2022

 • 21.10.2022
  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
 • 12.08.2022
  Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I półrocze 2022 r.
 • 12.08.2022
  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
 • 22.04.2022
  Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach za I kwartał 2022 r.
 • 22.04.2022
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
 • 29.03.2022
  Telekonferencja analityczna Prezesa Zarządu po wynikach 2021 r.
 • 29.03.2022
  Raport roczny za 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
 • 19.10.2021
  Telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 19.10.2021
  Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
 • 13.08.2021
  Telekonferencja Prezesa Zarządu (konferencja analityczna)
 • 13.08.2021
  Raport półroczny za I półrocze 2021 r.
 • 20.04.2021
  Telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 20.04.2021
  Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
 • 31.03.2021
  31.03.2021 Telekonferencja Prezesa Zarządu z inwestorami (godz. 9:00)
  link do spotkania: https://event.webinarjam.com/channel/quercus-0321
 • 31.03.2021
  Telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 31.03.2021
  Raport roczny za 2020 r.
 • 19.10.2020
  Telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 19.10.2020
  Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
 • 11.08.2020
  Telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 11.08.2020
  Raport półroczny za I półrocze 2020 r.
 • 20.04.2020
  Telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 20.04.2020
  Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
 • 31.03.2020
  Raport roczny za 2019 r.
 • 18.10.2019
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 18.10.2019
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2019 roku
 • 09.08.2019
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 09.08.2019
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2019 roku
 • 23.04.2019
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 18.04.2019
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2019 roku*
  zmiana terminu, pierwotnie 19.04.2019
 • 05.04.2019
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2018*
  zmiana terminu, pierwotnie 28.02.2019
 • 15.03.2019
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 15.03.2019
  publikacja danych finansowych za rok 2018
 • 18.10.2018
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 18.10.2018
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2018 roku
 • 09.08.2018
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 09.08.2018
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2018 roku
 • 19.04.2018
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 19.04.2018
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018 roku
 • 23.02.2018
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2017
 • 23.02.2018
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 18.10.2017
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 18.10.2017
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2017 roku
 • 09.08.2017
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 09.08.2017
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 roku
 • 19.04.2017
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 19.04.2017
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2017 roku
 • 23.02.2017
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2016
 • 23.02.2017
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 17.10.2016
  chat Prezesa Zarządu z inwestorami
 • 17.10.2016
  telekonferencja Prezesa Zarządu z analitykami
 • 17.10.2016
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016 roku
 • 09.08.2016
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 09.08.2016
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2016 roku
 • 20.04.2016
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 19.04.2016
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2016 roku
 • 25.02.2016
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 25.02.2016
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2015
 • 17.12.2015
  konferencja prasowa
 • 16.10.2015
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 16.10.2015
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2015 roku
 • 10.08.2015
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 10.08.2015
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2015 roku
 • 20.04.2015
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 20.04.2015
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2015 roku
 • 26.02.2015
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 26.02.2015
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2014
 • 11.02.2015
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 16.10.2014
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami, konferencja prasowa
 • 16.10.2014
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2013*
  *zmiana terminu, pierwotnie 17.10.2014
 • 12.08.2014
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 07.08.2014
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2014 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 08.08.2014
 • 17.04.2014
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2014 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 18.04.2014
 • 21.02.2014
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 21.02.2014
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2013*
  *zmiana terminu, pierwotnie 27.02.2014
 • 17.10.2013
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami i inwestorami
 • 17.10.2013
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2013 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 18.10.2013
 • 09.08.2013
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 09.08.2013
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2013 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 09.08.2013
 • 25.04.2013
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 17.04.2013
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami i inwestorami
 • 17.04.2013
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 19.04.2013
 • 27.02.2013
  konferencja prasowa, spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 27.02.2013
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2012*
  *zmiana terminu, pierwotnie 01.03.2013
 • 16.10.2012
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2012 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 19.10.2012
 • 07.08.2012
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 06.08.2012
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2012 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 10.08.2012
 • 29.06.2012
  dzień wypłaty dywidendy
 • 15.06.2012
  dzień dywidendy
 • 25.04.2012
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 16.04.2012
  konferencja prasowa
 • 16.04.2012
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2012 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 19.04.2012
 • 24.02.2012
  konferencja prasowa
 • 24.02.2012
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2011*
  *zmiana terminu, pierwotnie 02.03.2012
 • 30.12.2011
  wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii B3
 • 15.12.2011
  konferencja prasowa
 • 20.10.2011
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 20.10.2011
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2011 roku*
  *Zmiana terminu, pierwotnie 14.11.2011
 • 10.08.2011
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami
 • 10.08.2011
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2011 roku*
  *Zmiana terminu, pierwotnie 30.08.2011. Ponadto, wobec faktu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2011 r. przed przewidywanym terminem publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r. Quercus TFI S.A. odstąpiło od publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.
 • 07.07.2011
  konferencja prasowa
 • 25.05.2011
  dzień wypłaty dywidendy
 • 13.05.2011
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami / inwestorami
 • 13.05.2011
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2011 roku*
  *Terminy ustalone w związku z debiutem na rynku podstawowym GPW (raport bieżący ESPI nr 5/2011 z dnia 30.03.2011 r.). Uprzednio, w okresie notowania na rynku NewConnect, przewidziane były inne terminy (raport bieżący EBI nr 2/2011 z dnia 10.01.2011 r.).
 • 11.05.2011
  dzień dywidendy
 • 27.04.2011
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 01.04.2011
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2010*
  *Terminy ustalone w związku z debiutem na rynku podstawowym GPW (raport bieżący ESPI nr 5/2011 z dnia 30.03.2011 r.). Uprzednio, w okresie notowania na rynku NewConnect, przewidziane były inne terminy (raport bieżący EBI nr 2/2011 z dnia 10.01.2011 r.).
 • 30.03.2011
  debiut na rynku podstawowym GPW (akcje serii A1, B1, B2, C, C1)
 • 25.03.2011
  spotkanie Prezesa Zarządu z analitykami / inwestorami
 • 11.03.2011
  publikacja Raportu Miesięcznego za luty 2011 roku (rynek NewConnect)
 • 10.03.2011
  publikacja prospektu emisyjnego
 • 28.02.2011
  zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • 14.02.2011
  publikacja Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2010 roku
 • 11.02.2011
  publikacja Raportu Miesięcznego za styczeń 2011 roku (rynek NewConnect)
 • 12.01.2011
  publikacja Raportu Miesięcznego za grudzień 2010 roku (rynek NewConnect)
 • 16.12.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za listopad 2010 roku
 • 15.12.2010
  złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
 • 10.11.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za październik 2010 roku
 • 28.10.2010
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2010 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 15.11.2010
 • 12.10.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za wrzesień 2010 roku
 • 28.09.2010
  rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (akcje serii C1) w KRS
 • 10.09.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za sierpień 2010 roku
 • 10.08.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za lipiec 2010 roku
 • 02.08.2010
  publikacja Raportu Kwartalnego za II kwartał 2010 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 14.08.2010
 • 30.07.2010
  podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji „bonusowych” (seria C1)
 • 08.07.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za czerwiec 2010 roku
 • 11.06.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za maj 2010 roku
 • 17.05.2010
  publikacja Raportu Kwartalnego za I kwartał 2010 roku
 • 11.05.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za kwiecień 2010 roku
 • 30.04.2010
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 15.04.2010
  publikacja Raportu Rocznego za rok 2009*
  *zmiana terminu, pierwotnie 30.04.2010
 • 14.04.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za marzec 2010 roku
 • 09.03.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za luty 2010 roku
 • 12.02.2010
  publikacja Raportu Miesięcznego za styczeń 2010 roku
 • 11.02.2010
  publikacja Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2009 roku*
  *zmiana terminu, pierwotnie 15.02.2010
 • 05.11.2009
  publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2009 roku
 • 31.07.2009
  publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2009 roku
 • 27.04.2009
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 03.04.2009
  publikacja Raportu Rocznego za rok obrotowy 2008
 • 11.09.2008
  debiut na rynku NewConnect (akcje serii B1 i C)