Nasi Zarządzający

Sebastian Buczek
Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 r. na stanowisku...
Mariusz Zaród
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego
Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.
Krzysztof Grudzień
Dyrektor ds. Instrumentów Dłużnych
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość), absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Bartłomiej Cendecki
Zarządzający Funduszami
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Piotr Miliński
Zarządzający Funduszami
Ukończył z wyróżnieniem studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. 
Daniel Łuszczyński
Zarządzający Funduszami
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.