QUERCUS Dłużny 1

na dzień 03/08/2021

Wartość j.u.

100,09 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,00%
1 miesiąc 0,10%
3 miesiące -
6 miesięcy -
YTD -
1 rok -
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
0,09%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021