QUERCUS Dłużny 1

na dzień 29/09/2022

Wartość j.u.

94,67 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,18%
1 miesiąc 0,25%
3 miesiące 0,68%
6 miesięcy -0,91%
YTD -2,45%
1 rok -5,05%
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-5,33%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021