QUERCUS Dłużny 1

na dzień 23/05/2022

Wartość j.u.

94,68 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,05%
1 miesiąc 0,66%
3 miesiące -3,01%
6 miesięcy -3,09%
YTD -2,44%
1 rok -
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-5,32%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021