QUERCUS Dłużny 1

na dzień 21/10/2021

Wartość j.u.

98,86 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,02%
1 miesiąc -0,95%
3 miesiące -1,69%
6 miesięcy -
YTD -
1 rok -
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-1,14%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021