QUERCUS Dłużny 2

na dzień 29/09/2022

Wartość j.u.

99,04 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,07%
1 miesiąc 0,41%
3 miesiące 1,08%
6 miesięcy 0,48%
YTD 0,13%
1 rok -0,85%
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-0,96%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021