QUERCUS Dłużny 2

na dzień 23/05/2022

Wartość j.u.

98,12 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,07%
1 miesiąc 0,33%
3 miesiące -1,26%
6 miesięcy -1,18%
YTD -0,80%
1 rok -
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-1,88%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021