QUERCUS Dłużny 2

na dzień 21/10/2021

Wartość j.u.

99,63 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,03%
1 miesiąc -0,29%
3 miesiące -0,75%
6 miesięcy -
YTD -
1 rok -
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-0,37%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021