QUERCUS Dłużny 2

na dzień 03/08/2021

Wartość j.u.

99,95 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,02%
1 miesiąc -0,04%
3 miesiące -
6 miesięcy -
YTD -
1 rok -
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/06/2021
-0,05%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/06/2021