Raporty okresowe

2021-10-20 Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za III kwartał 2021 zobacz
2021-08-13 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2021 r. zobacz
2021-04-20 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za I kwartał 2021 r. zobacz
2021-03-31 Raport Roczny Quercus TFI S.A. za 2020 r. zobacz
2020-10-19 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za III kwartał 2020 r. zobacz
2020-08-11 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2020 r. zobacz
2020-04-17 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za I kwartał 2020 r. zobacz
2020-03-31 Raport Roczny Quercus TFI S.A. za 2019 r. zobacz
2019-10-18 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za III kwartał 2019 r. zobacz
2019-08-09 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2019 r. zobacz

Strony