Raporty okresowe

2019-10-18 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za III kwartał 2019 r. zobacz
2019-08-09 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2019 r. zobacz
2019-04-18 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za I kwartał 2019 r. zobacz
2019-04-05 Raport Roczny Quercus TFI S.A. za 2018 r. zobacz
2019-03-15 Wybrane dane finansowe za 2018 r. zobacz
2018-10-18 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za III kwartał 2018 r. zobacz
2018-08-09 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2018 r. zobacz
2018-04-19 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za I kwartał 2018 r. zobacz
2018-02-23 Raport Roczny Quercus TFI S.A. za 2017 r. zobacz
2017-10-18 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za III kwartał 2017 r. zobacz

Strony