Raporty okresowe

2022-08-12 Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za I półrocze 2022 r. zobacz
2022-04-25 Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za I kwartał 2022 zobacz
2022-03-29 Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za 2021 r. zobacz
2022-03-29 Jednostkowy Raport roczny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za 2021 r. zobacz
2021-10-20 Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za III kwartał 2021 zobacz
2021-08-13 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2021 r. zobacz
2021-04-20 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za I kwartał 2021 r. zobacz
2021-03-31 Raport Roczny Quercus TFI S.A. za 2020 r. zobacz
2020-10-19 Raport Kwartalny Quercus TFI S.A. za III kwartał 2020 r. zobacz
2020-08-11 Raport Półroczny Quercus TFI S.A. za I półrocze 2020 r. zobacz

Strony