Animator

Od 29 marca 2013 r. Quercus TFI S.A. nie korzysta z usług animatora emitenta.