Animator

Od 29 marca 2013 r. do 25 września 2019 r. Quercus TFI S.A. nie korzystało z usług animatora emitenta.
Obecnie Quercus TFI S.A. korzysta z usług animatora emitenta świadczonych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.