Historia operacji na akcjach

 data  zdarzenie
17.11.2021rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
24.03.2021rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS
10.11.2020rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
18.06-06.07.2020skup akcji własnych
22.11.2017rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
24.05-27.06.2017skup akcji własnych
14.12.2016rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
21.10.2016wprowadzenie akcji serii A5 i A6 do obrotu na rynku podstawowym GPW
24.05-27.06.2016skup akcji własnych
06.10.2015rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
26.05-26.06.2015skup akcji własnych
01.12.2014wprowadzenie akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku podstawowym GPW
17.09.2014rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
16.05-18.06.2014skup akcji własnych
01.08.2013wprowadzenie akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku podstawowym GPW
28.06.2013dzień wypłaty dywidendy
14.06.2013dzień dywidendy
05.11.2012wprowadzenie akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku podstawowym GPW
29.06.2012dzień wypłaty dywidendy
15.06.2012dzień dywidendy
30.12.2011wprowadzenie akcji serii B3 do obrotu na rynku podstawowym GPW
25.05.2011dzień wypłaty dywidendy
11.05.2011dzień dywidendy
30.03.2011debiut na rynku podstawowym GPW (akcje serii A1, B1, B2, C, C1)
01-30.07.2010podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji „bonusowych” (seria C1)
28.09.2010rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (akcje serii C1) w KRS
11.09.2008debiut na rynku NewConnect (akcje serii B1 i C)

DYWIDENDA
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony przez walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy). Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
Dywidenda w zakresie akcji znajdujących się w obrocie giełdowym wypłacana jest za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Dywidenda w zakresie akcji imiennych wypłacana jest bezpośrednio przez Spółkę na rachunki wskazane przez akcjonariuszy. 
Polityka dywidendy Spółki jest dostępna w „Dokumentach korporacyjnych”.
Informacja dotycząca wypłat dywidendy

 Rok obrotowy Wysokość dywidendy łącznie Wysokość dywidendy na jedną akcję Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2019zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 19 544 635,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
2018nie został osiągnięty zysk
 2017 zysk za rok 2017 został przeznaczony na utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 34 032 760,66 zł
 2016 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 28 324 991,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
 2015 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 29 794 033,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
 2014 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 30 643 893,50 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
 2013 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 37 655 000,00 zł, po cenie 8,50 zł za akcję
 2012 12 788 504,28 zł 0,18 zł 14.06.2013 r. 28.06.2013 r.
 2011 14 209 449,20 zł 0,20 zł 15.06.2012 r. 29.06.2012 r.
 2010 4 973 307,22 zł 0,07 zł 11.05.2011 r. 25.05.2011 r.

AKCJE "BONUSOWE"
Informacja o wprowadzeniu akcji „bonusowych” do obrotu
Złożenie prospektu emisyjnego do KNF
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Pismo w sprawie akcji "bonusowych"
Wzór zaświadczenia (doc)