Historia operacji na akcjach

 data  zdarzenie
 22.11.2017 rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
 24.05-27.06.2017 skup akcji własnych
 14.12.2016 rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
 21.10.2016 wprowadzenie akcji serii A5 i A6 do obrotu na rynku podstawowym GPW
 24.05-27.06.2016 skup akcji własnych
 6.10.2015 rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
 26.05-26.06.2015 skup akcji własnych
 1.12.2014 wprowadzenie akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku podstawowym GPW
 17.09.2014 rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS
16.05-18.06.2014 skup akcji własnych
 1.08.2013 wprowadzenie akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku podstawowym GPW
 28.06.2013 dzień wypłaty dywidendy
 14.06.2013 dzień dywidendy
 5.11.2012 wprowadzenie akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku podstawowym GPW
 29.06.2012 dzień wypłaty dywidendy
 15.06.2012 dzień dywidendy
 30.12.2011 wprowadzenie akcji serii B3 do obrotu na rynku podstawowym GPW
 25.05.2011 dzień wypłaty dywidendy
 11.05.2011 dzień dywidendy
 30.03.2011 debiut na rynku podstawowym GPW (akcje serii A1, B1, B2, C, C1)
 1-30.07.2010 podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji „bonusowych” (seria C1)
 28.09.2010 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (akcje serii C1) w KRS
 11.09.2008 debiut na rynku NewConnect (akcje serii B1 i C)

DYWIDENDA
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony przez walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy). Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
Dywidenda w zakresie akcji znajdujących się w obrocie giełdowym wypłacana jest za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Dywidenda w zakresie akcji imiennych wypłacana jest bezpośrednio przez Spółkę na rachunki wskazane przez akcjonariuszy. 
Polityka dywidendy Spółki jest dostępna w „Dokumentach korporacyjnych”.
Informacja dotycząca wypłat dywidendy

 Rok obrotowy Wysokość dywidendy łącznie Wysokość dywidendy na jedną akcję Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
 2016 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 28 324 991,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
 2015 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 29 794 033,00 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
 2014 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 30 643 893,50 zł, po cenie 9,50 zł za akcję
 2013 zamiast wypłat dywidendy został przeprowadzony skup akcji własnych - za kwotę 37 655 000,00 zł, po cenie 8,50 zł za akcję
 2012 12 788 504,28 zł 0,18 zł 14.06.2013 r. 28.06.2013 r.
 2011 14 209 449,20 zł 0,20 zł 15.06.2012 r. 29.06.2012 r.
 2010 4 973 307,22 zł 0,07 zł 11.05.2011 r. 25.05.2011 r.

AKCJE "BONUSOWE"
Informacja o wprowadzeniu akcji „bonusowych” do obrotu
Złożenie prospektu emisyjnego do KNF
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Pismo w sprawie akcji "bonusowych"
Wzór zaświadczenia (doc)