Nasi dystrybutorzy

 

Quercus TFI S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. +48 22 205 3000 fax +48 22 205 3001
e-mail: biuroatqtfi [dot] pl
www.quercustfi.pl
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.
Od dnia 2 lipca 2018 r. Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. nie prowadzi dystrybucji QUERCUS Parasolowy SFIO.
Dotychczasowi Klienci Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. są obsługiwani przez Quercus TFI S.A.
tel. +48 22 205 3000
e-mail: biuroatqtfi [dot] pl

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107 VI p.
02-595 Warszawa
tel. +48 22 565 44 00, fax +48 22 565 44 01
Infolinia: 801 370 370
e-mail: kontaktatxelion [dot] pl
www.xelion.pl

mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku
ul. Królewska 14
00-065 Warszawa
tel. +48 22 526 78 78, fax +48 22 526 78 79
www.mbank.pl//private-banking
mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu
QUERCUS Global Growth.

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Infolinia: z tel. komórkowego:781 119 999, z tel. stacjonarnego: 1 9999
e-mail: kontaktatsantander [dot] pl
www.santander.pl

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. +48 22 640 28 25, fax +48 22 640 28 00
Infolinia: 801 140 490
e-mail: infocdmatcdmpekao [dot] com [dot] pl
www.cdmpekao.pl
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Gold,
QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth.

       Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (BGŻ BNP Paribas Private Banking)
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 566 90 24, fax +48 22 566 92 20
Infolinia: 801 399 555, 500 970 340
e-mail: dbpatbgzbnpparibas [dot] pl (dbpatbgzbnpparibas [dot] pl )
www.private-banking.bgzbnpparibas.pl
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (BGŻ BNP Paribas Private Banking) nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (BGŻOptima)
Centrum Inwestycyjne
ul. Twarda 18 p. 19
00-105 Warszawa
tel. + 48 22 574 37 00
Infolinia: 801 280 280 lub +48 22 574 37 00
www.bgzoptima.pl 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (BGŻOptima) nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Biuro Maklerskie)
ul. Twarda 18 p. 19
00-105 Warszawa
tel. + 48 22 32 94 300
Infolinia: 801 880 880 lub +48 22 32 94 300
www.bmbgz.pl
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Biuro Maklerskie)
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Polbank)
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Infolinia: 801 180 801 lub +48 22 549 99 99
www.raiffeisenpolbank.com
W przypadku Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Polbank) zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe [ograniczenie dotyczy zmiany z Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Polbank) na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Polbank)].

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
Ufficio Primo
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
tel. +48 22 323 22 10, fax +48 (22) 323 23 96
e-mail: infoatpw-consulting [dot] pl
www.pw-consulting.pl

mBank S.A.
Przystanek mBank
ul. Kilińskiego 74, V p. 
90-119 Łódź
Infolinia: 801 300 000 lub +48 42 6 300 000
www.mbank.pl
mBank S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Gold i QUERCUS Global Growth.

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
(Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie)

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
tel. +48 22 521 80 10
Infolinia: 801 304 403
e-mail: dmatpkobp [dot] pl
www.dm.pkobp.pl
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth.

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Infolinia: 801 115 115 lub + 48 22 598 40 41
www.bankmillennium.pl
W przypadku Banku Millennium S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe (ograniczenie dotyczy zmiany z Banku Millennium S.A. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Bank Millennium S.A.).
Bank Millennium S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy, QUERCUS Stabilny
i QUERCUS Global Growth.

F-Trust S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel. 61 855 16 14, fax: 61 646 00 52
Infolinia: 61 855 16 14
www.f-trust.pl

Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Infolinia Alior Banku S.A.: 19 502
www.aliorbank.pl
Infolinia Biura Maklerskiego Alior Banku: 19 503
www.bm.aliorbank.pl
W przypadku Alior Banku S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana
Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe
(ograniczenie dotyczy zmiany z Alior Bank S.A. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Alior Bank S.A.).
Alior Bank S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth.

 DSA Investment S.A.
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. +48 71 334 50 50, fax +48 71 334 50 51
e-mail: biuroatdsa [dot] pl
www.dsa.pl

  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel. +48 22 50 43 300,
Infolinia: 801 104 104
e-mail: makleratbossa [dot] pl, bossafundatbossa [dot] pl
www.bossafund.pl

iWealth Management Sp. z o.o.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa
tel. +48 606 697 070
e-mail: kontaktatiwealth [dot] pl
www.iwealth.pl

KupFundusz S.A.
ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
tel. +48 22 599 42 67
e-mail: kontaktatkupfundusz [dot] pl
www.kupfundusz.pl