Nasi dystrybutorzy

 

Quercus TFI S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. +48 22 205 3000 fax +48 22 205 3001
e-mail: biuroatqtfi [dot] pl
www.quercustfi.pl
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107 VI p.
02-595 Warszawa
tel. +48 22 565 44 00, fax +48 22 565 44 01
Infolinia: 801 370 370
e-mail: kontaktatxelion [dot] pl
www.xelion.pl

mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku
ul. Królewska 14
00-065 Warszawa
tel. +48 22 526 78 78, fax +48 22 526 78 79
www.mbank.pl//private-banking
mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku
nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu
QUERCUS Global Growth.

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Infolinia: z tel. komórkowego:781 119 999, z tel. stacjonarnego: 1 9999
e-mail: kontaktatsantander [dot] pl
www.santander.pl

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. +48 22 591 24 90 
Infolinia: 801 140 490
e-mail: infocdmatpekao [dot] com [dot] pl
www.cdmpekao.pl
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Gold,
QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth.

  BNP Paribas Bank Polska S.A. (BNP Paribas Wealth Management)
ul. Twarda 18 
00-105 Warszawa
tel. +48 22 566 90 24, fax +48 22 566 92 20
Infolinia: 801 399 555, 500 970 340
e-mail: dbpatbnpparibas [dot] pl 
www.bnpparibas.pl/wealthmanagement

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻOptima)
Centrum Inwestycyjne
ul. Grzybowska 78 
00-844 Warszawa
tel. + 48 22 574 37 00
Infolinia: 801 280 280 lub +48 22 574 37 00
www.bgzoptima.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie)
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. + 48 22 32 94 300
Infolinia: 801 880 880 lub +48 22 32 94 300
www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
Ufficio Primo
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
tel. +48 22 323 22 10, fax +48 (22) 323 23 96
e-mail: infoatpw-consulting [dot] pl
www.pw-consulting.pl

mBank S.A.
Przystanek mBank
ul. Kilińskiego 74, V p. 
90-119 Łódź
Infolinia: 801 300 000 lub +48 42 6 300 000
www.mbank.pl
mBank S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Gold i QUERCUS Global Growth.

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie 
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
tel. +48 22 521 80 10
Infolinia: 801 304 403
e-mail: dmatpkobp [dot] pl
www.dm.pkobp.pl
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth.

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Infolinia: 801 115 115 lub + 48 22 598 40 41
www.bankmillennium.pl
W przypadku Banku Millennium S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe (ograniczenie dotyczy zmiany z Banku Millennium S.A. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Bank Millennium S.A.).
Bank Millennium S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszy, QUERCUS Stabilny
i QUERCUS Global Growth.

F-Trust S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel. 61 855 16 14, fax: 61 646 00 52
Infolinia: 61 855 16 14
www.f-trust.pl

Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Infolinia Alior Banku S.A.: 19 502
www.aliorbank.pl
Infolinia Biura Maklerskiego Alior Banku: 19 503
www.bm.aliorbank.pl
W przypadku Alior Banku S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika ani zmiana
Dystrybutora poprzez transfer jednostek uczestnictwa pomiędzy Kontami Uczestnika nie są możliwe
(ograniczenie dotyczy zmiany z Alior Bank S.A. na innego Dystrybutora oraz zmiany z innego Dystrybutora na Alior Bank S.A.).
Alior Bank S.A. nie prowadzi dystrybucji jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth.

 DSA Investment S.A.
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. +48 71 334 50 50, fax +48 71 334 50 51
e-mail: biuroatdsa [dot] pl
www.dsa.pl

  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel. +48 22 50 43 300,
Infolinia: 801 104 104
e-mail: makleratbossa [dot] pl, bossafundatbossa [dot] pl
www.bossafund.pl

iWealth Management Sp. z o.o.
ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. +48 606 697 070
e-mail: kontaktatiwealth [dot] pl
www.iwealth.pl

KupFundusz S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel. +48 22 599 42 67
e-mail: kontaktatkupfundusz [dot] pl
www.kupfundusz.pl

IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Wydział Obsługi Maklerskiej
tel. +48 22 236 94 00
e-mail: womatipopema [dot] pl
Godziny: pon.–pt. od 08:30 do 17:30
www.ipopemasecurities.pl