Opłaty za zarządzanie

Opłaty za zarządzanie

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 0,8% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą wartości WIBID 6M, w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 


QUERCUS Ochrony Kapitału

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 


QUERCUS Obligacji Skarbowych
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% różnicy zmiany Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.


QUERCUS Stabilny

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Global Balanced

Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    2,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Agresywny
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Global Growth

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu MSCI World i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS lev
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
 
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. 

QUERCUS Gold

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Silver

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS short
 
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
 
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:    
    3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Multistrategy FIZ

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Funduszem składa się z części:

    a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym dniu,

    b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
    4% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych