Wyceny FIZ

Nazwa funduszu Wartość Certyfikatu Data wyceny
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ1 231,762019-09-30
QUERCUS Absolute Return FIZ1 332,892019-09-30
Acer Aggressive FIZ198,362019-09-30
PEM FIZ109,132019-10-01