Wyceny FIZ

Nazwa funduszu Wartość Certyfikatu Data wyceny
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ1 207,822019-06-28
QUERCUS Absolute Return FIZ1 349,482019-06-28
Acer Aggressive FIZ195,002019-06-28
PEM FIZ109,372019-07-01