Wyceny FIZ

Nazwa funduszu Wartość Certyfikatu Data wyceny
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (d. QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ) 1 147,382018-12-28
QUERCUS Absolute Return FIZ1 257,652018-12-28
Acer Aggressive FIZ173,602018-12-28
PEM FIZ115,302018-12-28