Wyceny FIZ

Nazwa funduszu Wartość Certyfikatu Data wyceny
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ1 192,202019-03-29
QUERCUS Absolute Return FIZ1 338,502019-03-29
Acer Aggressive FIZ199,612019-03-29
PEM FIZ111,672019-04-01