Zarząd

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018

Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.W 1996 roku pracował w...
Artur Paderewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa oraz magistrem nauk politycznych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 do 2001 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa kolejno na stanowiskach inspektora, specjalisty, starszego...
Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Od 1993 do 1998 roku pracował w ING Banku Śląskim S.A., kolejno na wielu stanowiskach.
Paweł Cichoń
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej. Od 1994 r. pracował dla Frito-Lay, od 1998 r. dla Citibanku, zajmując od 1999 r. stanowisko Dyrektora Oddziału CitiGold, a od 2005 r. Dyrektora Rozwoju...
Paweł Pasternok
Członek Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Jest radcą prawnym, członkiem...

Rada Nadzorcza

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018

Janusz Nowicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności.

Pan Janusz Nowicki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Jerzy Lubianiec
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności, przy czym:

  • posiada pośrednio akcje Quercus TFI S.A.
  • pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. przez 3 kadencje trwające łącznie nie dłużej niż 9 lat.

Pan Jerzy Lubianiec posiada wykształcenie wyższe, jest inżynierem inżynierii środowiska, absolwentem Politechniki Gdańskiej.

Jerzy Cieślik
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności, przy czym:

  • posiada akcje Quercus TFI S.A.
  • pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. przez 3 kadencje trwające łącznie nie dłużej niż 9 lat.
Paweł Sanowski
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności, przy czym:

  • posiada akcje Quercus TFI S.A.

Pan Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing. Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018 r.

Jerzy Cieślik
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Janusz Nowicki
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Komitet (komisja) Rady Nadzorczej ds. nominacji

Komitet ds. nominacji nie został utworzony.

Komitet (komisja) Rady Nadzorczej ds. wynagrodzeń

Komitet ds. wynagrodzeń nie został utworzony.