Zarząd

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2022

Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
Artur Paderewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa oraz magistrem nauk politycznych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Paweł Cichoń
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej. Od 1994 r. pracował dla Frito-Lay, od 1998 r. dla Citibanku, 
Paweł Pasternok
Wiceprezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski.
Maciej Klimczak
Członek Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rada Nadzorcza

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Janusz Nowicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności.

Pan Janusz Nowicki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Jerzy Cieślik
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Od czerwca 2020 r. Pan Jerzy Cieślik nie spełnia kryteriów niezależności, z uwagi na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. przez okres dłuższy niż 12 lat. Wcześniej Pan Jerzy Cieślik spełniał kryteria niezależności.

Dawid Prysak
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Pan Dawid Prysak jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia na kierunku Ekonomia Menedżerska.

Dariusz Olczyk
Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności, przy czym:

  • posiada akcje Quercus TFI S.A.

Pan Dariusz Olczyk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej 

Paweł Sanowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Spełnia kryteria niezależności, przy czym:

  • posiada akcje Quercus TFI S.A.

Pan Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019 r.

Jerzy Cieślik
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Od czerwca 2020 r. Pan Jerzy Cieślik nie spełnia kryteriów niezależności, z uwagi na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. przez okres dłuższy niż 12 lat. Wcześniej Pan Jerzy Cieślik spełniał kryteria niezależności.

Janusz Nowicki
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności.

Pan Janusz Nowicki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Paweł Sanowski
Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności, przy czym:

  • posiada akcje Quercus TFI S.A.

Pan Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Komitet (komisja) Rady Nadzorczej ds. nominacji

Komitet ds. nominacji nie został utworzony.

Komitet (komisja) Rady Nadzorczej ds. wynagrodzeń

Komitet ds. wynagrodzeń nie został utworzony.