2019 – to był udany rok

Komentarz z 2.01.2020 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Rok temu, w grudniu 2018 r., nastroje inwestorów były minorowe. Przez światowe giełdy przetaczała się wówczas duża korekta spadkowa. Nasz rynek znalazł się w trudnym położeniu po aferze GetBack. Taka sytuacja dawała jednak nadzieję na udany rok 2019. Naszym zdaniem „nie miał być on zły dla inwestorów”. I faktycznie tak się stało. A w przypadku najważniejszych giełdowych indeksów na świecie rozwój wydarzeń okazał się nawet lepszy od najbardziej optymistycznych prognoz. S&P500, Nasdaq i DAX zyskały bowiem po 25-35%!

Wykres 1. Amerykański indeks S&P500 – ostatnie 3 lataŹródło: stooq.pl

Na warszawskiej GPW poprawa notowań była umiarkowana i widoczna głównie w segmencie średnich i mniejszych spółek. Najlepiej wypadły m.in. Ten Square Games, ASE, Erbud, CD Projekt, Selena, Livechat, PlayWay, czyli przedstawiciele sektora gier i szeroko rozumianej branży budowlanej.
Z dużych spółek, oprócz CD Projekt, na wyróżnienie in plus zasługują: Play, Dino, Orange, in minus: JSW, Alior, CCC, PGNiG. WIG wzrósł o 0,3%.

Wykres 2. WIG – ostatnie 3 lata


Źródło: stooq.pl

Lepsze zachowanie średnich i mniejszych spółek poprawiło techniczny obraz sWIG80. Indeks ten urósł o 13,9%, znacząco bijąc WIG i WIG20 (-5,6%).

Wykres 3. sWIG80 w 2018 r. – ostatnie 3 lataŹródło: stooq.pl

Rok 2019 był okresem bardzo korzystnym dla obligacji. Ceny tych instrumentów rosły (rentowności spadały) zarówno na rynkach dojrzałych, jak i w Polsce. Przykładowo rentowność naszych 10-letnich instrumentów skarbowych obniżyła się z 2,8% do 2,11%.

Na rynku surowcowym najwięcej uwagi skupiła zmiana długoterminowego trendu na złocie na wzrostowy. W sierpniu doszło do wybicia z kilkuletniej tendencji bocznej. Ostatecznie kruszec podrożał o blisko 19% do 1.523 dolarów. Wzrosła także cena ropy do 61 dolarów (+34%).

Na rynku walutowym przez pierwsze trzy kwartały obserwowaliśmy kontynuację umocnienia amerykańskiego dolara i szwajcarskiego franka. W czwartym tendencje te uległy odwróceniu. Na koniec roku euro kosztowało 4,25, dolar 3,79, a frank 3,92 złotych.

Rok 2019 był udany dla funduszy QUERCUS. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Global Growth (+28,2%). Znaczna liczba funduszy przyniosła zyski na poziomie 5-14%.

Subfundusz/FunduszStopa roczna %
QUERCUS Global Growth 28,20
QUERCUS Gold 14,09
QUERCUS Stabilny 12,77
QUERCUS Agresywny 11,31
Alphaset FIZ 9,61
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 9,56
Acer Aggressive FIZ 8,82
QUERCUS Global Balanced 6,81
QUERCUS Obligacji Skarbowych 5,36
QUERCUS Multistrategy FIZ 5,35
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 3,26
QUERCUS Ochrony Kapitału 2,25
QUERCUS short 1,35
QUERCUS Absolute Return FIZ 1,27
Private Equity Multifund FIZ -7,22
QUERCUS lev -10,77

Reasumując, rok 2019 przechodzi do historii jako udany dla rynków finansowych i inwestorów.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.