Akcje i złoto to dobrana para

Komentarz z 09.09.2019 r.
Tomasz Hońdo
Starszy Analityk Quercus TFI S.A.

W ostatnich dwudziestu latach hipotetyczny portfel złożony z polskich akcji oraz złota radziłby sobie lepiej zarówno niż akcje, jak i złoto. Obie klasy aktywów znakomicie się uzupełniały, podążając do celu różnymi ścieżkami.

W tym roku złoto jako inwestycja radzi sobie wyśmienicie (zarówno w ujęciu dolarowym, a w przeliczeniu na PLN – jeszcze lepiej). A polskie akcje … wyjątkowo słabo, nawet w porównaniu z akcjami z rynków globalnych. 

Tegoroczne odwrotne zachowanie cen tych dwóch aktywów nie jest jednak czymś nowym, czy też chwilowym. Zbadaliśmy stopy zwrotu na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W tym czasie każde z tych dwóch aktywów przyniosło dość solidne wyniki. WIG rósł w tempie średnio 6,2 proc. w skali roku (składana stopa zwrotu), a złoto (rozumiane jako XAU/PLN, czyli złoto „spot” w przeliczeniu na złotówki) w tempie 9,3 proc.

Oba te aktywa do przyzwoitych długoterminowych wyników dochodziły zupełnie innymi ścieżkami. Przykładowo jedne z największych wystrzałów notowań złota miały miejsce wtedy, gdy WIG był pogrążony w głębokich spadkach (2008, 2011). W pewnym stopniu widać to także ostatnio.

W tym miejscu dochodzimy do sedna rozważań. Skoro akcje i złoto przynoszą na dłuższą metę przyzwoite dodatnie stopy zwrotu, ale do tych rezultatów dochodzą po różniących się wyraźnie ścieżkach, to aż prosi się, by oba te uzupełniające się aktywa umieścić w portfelu inwestycyjnym.

Na wykresie najbanalniejszy przykład takiego portfela, w którym inwestycję dzielimy po połowie między polskie akcje i złoto (50/50), na koniec każdego roku przeprowadzając rebalancing (czyli przywracamy pierwotne wagi, sprzedając częściowo to co podrożało i dokupując tego, co potaniało).

Rys. Mix akcji i złota miał historycznie lepszą charakterystykę zysk/ryzyko niż każde z tych aktywów traktowane oddzielnie

20190909_rys._nr._1
Źródło: Qnews.pl, Bloomberg.

Nasze statystyki jednoznacznie pokazują, że portfel 50/50 cechuje się niższą zmiennością (ryzykiem) niż zarówno akcje, jak i złoto. W najgorszym dla portfela roku (2008 – globalny kryzys finansowy) stracił on na wartości 12,6 proc., podczas gdy w przypadku WIG-u strata wyniosła 51,1 proc., zaś w najgorszym dla siebie roku (2013) złoto potaniało o 30 proc. To radykalne ograniczenie ryzyka!

Najważniejsze jest jednak to, że ta poważna redukcja zmienności (ryzyka) odbyła się bez zauważalnej redukcji stóp zwrotu. W całym zbadanym okresie portfel 50/50 przyniósłby niemal taki sam zysk, jak złoto, a jednocześnie lepszy niż akcje. Redukcja ryzyka bez redukcji zysku? Jak widać to naprawdę da się osiągnąć. Tak właśnie działa „magia” dywersyfikacji.

Cały artykuł – na stronie www.qnews.pl

Autor jest Redaktorem Qnews.pl oraz Starszym Analitykiem w Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.