Akcje polskich banków w kluczowym momencie

Komentarz z 12.08.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

W ostatnich 5-6 tygodniach indeks WIG-Banki spadł o 10% i znalazł się na ważnym wsparciu przy poziomie 7.100-7.200 pkt.

 20190812_WIG_Banki_3_lata

Wyceny polskich banków stały się dzięki temu niskie. Wskaźnik P/E20 wynosi 8-11, a P/BV19 0,8-1,2 w większości przypadków. Są to poziomy znacznie bardziej atrakcyjne niż w ostatnich latach.

Jest tanio? Tak, ale…

Na wszystkich europejskich rynkach akcje banków w ostatnich miesiącach potaniały. Powody są dwa: obawy o spadek stóp procentowych i wpływ na obniżenie marży odsetkowej z jednej strony, a także spowolnienie gospodarcze i wpływ na jakość portfela kredytowego z drugiej.

 20190812_wykres_nr_1

Mamy też czynniki lokalne, które częściowo uzasadniają słabość sektora bankowego na GPW. Po pierwsze jest to rosnąca liczba pozwów przeciwko bankom, które udzielały kredytów hipotecznych w CHF. Po drugie prawdopodobnie (po wyborach?) będzie trzeba uporządkować sytuację słabszych kapitałowo podmiotów, co będzie oznaczało utrzymanie wysokich obciążeń regulacyjnych dla pozostałych.

Reasumując, akcje polskich banków dawno nie były tak atrakcyjne, jak teraz. Wskaźniki wyceny spadły do niskich poziomów. W niektórych przypadkach P/E20 jest już poniżej 10. Inwestorzy biorą jednak pod uwagę kilka czynników ryzyka: przecenę europejskich instytucji, niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń z kredytami frankowymi oraz ewentualną konieczność wsparcia słabszych ogniw sektora.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.