Aktywa QUERCUS Agresywny przekroczyły 500 mln zł

Warszawa, 30 czerwca 2021 r. Aktywa flagowego funduszu akcji polskich – QUERCUS Agresywny przekroczyły 500 mln zł. Od początku br. fundusz osiągnął wynik +41,56% przy 19,24% wzroście WIG.

Aktywa funduszu wzrosły z 219,3 mln zł na k. 2020 r. do 502,5 mln zł według stanu na 28 czerwca br. Wzrost zainteresowania inwestorów spowodowany jest zarówno dobrą koniunkturą na GPW w Warszawie (w ostatnich dniach WIG osiągnął nowy rekord wszech czasów), a także solidnymi wynikami inwestycyjnymi funduszu.

QUERCUS Agresywny w br. osiągnął wynik +41,56%, co jest – jak dotychczas – najlepszym rezultatem w gronie 50 funduszy polskich akcji uniwersalnych w rankingu Analizy Online. Zgodnie z rankingiem, fundusz zajmuje 1 miejsce również w następujących interwałach czasowych:
• za ostatni rok,
• za ostatnie 2 lata,
• za ostatnie 3 lata,
• za ostatnie 10 lat.

Od początku istnienia, tj. 28 marca 2008 r., fundusz osiągnął wynik +177,51% przy 41,85% wzroście WIG.

„Cieszymy się ze wzrostu zainteresowania naszym flagowym funduszem polskich akcji. Od kilku miesięcy obserwujemy przesuwanie środków inwestorów w kierunku produktów z udziałem akcji. Mamy nadzieję, że pozytywne tendencje na GPW utrzymają się, jeśli nie pojawią się negatywne czynniki zewnętrzne. Oczywiście zawsze należy pamiętać o wysokim poziomie ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. i Zarządzający Funduszem.