Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. 2018 r. wyniosły 2,5 mld zł

Warszawa, 4 stycznia 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2018 r. wyniosła 2 511,4 mln zł (wobec 2 743,3 mln zł na koniec listopada 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2018 r. składało się 1 995,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 84,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 72,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu* FIZ, 49,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 215,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 23,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 22,3 mln zł w Sequoia* FIZ oraz 48,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz Aktywa netto
na k. 2017 r.
(mln zł) 

Aktywa netto
na k. 2018 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu
w 2018 r.
Na hossę:    
QUERCUS Rosja*   46,626,8-13,91%
QUERCUS lev   208,5103,1-16,69%
QUERCUS Global Growth   19,37,7-21,62%
QUERCUS Agresywny   414,4206,3-29,30%
QUERCUS Europa*   38,716,1-35,58%
Na różne warunki rynkowe:    
Private Equity Multifund FIZ   25,023,28,89%
QUERCUS Gold   79,988,7-6,39%
QUERCUS Multistrategy FIZ   401,9215,4-12,10%
Sequoia* FIZ   25,722,3-12,62%
QUERCUS Stabilny   165,285,6-14,49%
QUERCUS Absolute Return FIZ   120,484,4-16,92%
QUERCUS Selektywny   466,5145,0-21,31%
Acer Aggressive FIZ   52,949,3-21,36%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu* FIZ 177,472,8-21,61%
Na bessę:    
QUERCUS Ochrony Kapitału   2 253,81 282,22,17%
QUERCUS short   24,133,91,54%

* w dniu 28.12.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu/funduszu, w niniejszej informacji została podana dotychczasowa nazwa

„To był trudny rok dla inwestorów na całym świecie. Na rynki powróciła zmienność, szczególnie w ostatnim kwartale. Główne indeksy giełdowe straciły na wartości. Przykładowo S&P500 spadł o 6,2%, Nasdaq o 3,9%, a DAX aż o 18,3%.
Na warszawskiej GPW nastroje nie były lepsze. Jednym z krytycznych czynników była afera GetBack, która rozlała się na znaczną część rynku finansowego w Polsce. WIG stracił 9,5%. Najgorzej wypadły polskie średnie i mniejsze spółki. Brak popytu ze strony inwestorów spowodował znaczącą przecenę, która w pewnych przypadkach przyjęła skrajne rozmiary, z czego skwapliwie zaczęli korzystać inwestorzy strategiczni. sWIG80 spadł aż o 27,6%.
Ceny surowców wahały się istotnie na przestrzeni roku. Ropa najpierw podrożała do 75 dolarów na przełomie IX i X, a następnie gwałtownie straciła na wartości i na koniec roku kosztowała 45,4 dolarów, czyli o 24,8% mniej niż przed rokiem. Odwrotna sytuacja miała miejsce ze złotem, które najpierw potaniało do poniżej 1.200 dolarów w VIII, by na koniec roku odbić do 1.283, co było poziomem o 1,6% niższym od stanu na koniec 2017 r.
Dużo działo się również na rynku obligacji skarbowych. Amerykańskie instrumenty 10-letnie zaczynały rok z rentownością poniżej 2,5%. W X i XI rentowność przekraczała już 3,2%. W ostatnich tygodniach roku nastąpiło wyraźne umocnienie cen, a rentowność spadła do 2,7%. W przypadku polskich obligacji wzrosły kursy, a rentowność instrumentów 10-letnich na przestrzeni roku spadła z 3,3% do 2,8%.
Złoty stracił na wartości. Euro kosztowało na koniec roku 4,29 (+2,7%), a dolar 3,74 (+7,5%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne 2,2% w 2018 r. Najwyższą stopę zwrotu zanotował Private Equity Multifund FIZ, który zarobił 8,9%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w grudniu wyniosło -201 mln zł. Zakładamy istotną poprawę sytuacji w 2019 r.
Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na nowy rok – stawiamy tezę, że to nie będzie zły okres dla inwestorów. Szczegóły przedstawimy 7 stycznia.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.