Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. czerwca 2022 r. wyniosły 3,28 mld zł

Warszawa, 4 lipca 2022 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 3 279,8 mln zł (wobec 3 531,1 mln zł na koniec maja 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2022 r. składało się 2 702,3 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 35,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 47,8 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 66,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 10,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 64,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 142,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 189,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VI 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VI 2022 r.
QUERCUS short                         45,965,328,71%
Acer Multistrategy FIZ   
55,264,917,89%
QUERCUS Gold    
156,8156,6-0,19%
QUERCUS Ochrony Kapitału    
1233,4986,5-0,76%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy       
501,4306,5-1,58%
QUERCUS Multistrategy FIZ 
85,166,6-6,54%
QUERCUS Silver     
74,563,2-10,96%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
350,9284,9-16,62%
QUERCUS Absolute Return FIZ  
55,035,7-18,91%
QUERCUS Stabilny            
237,7142,2 -21,78%
Private Equity Multifund FIZ       14,510,6 -22,70%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ      
56,347,8 -22,94%
QUERCUS Agresywny                   
500,2302,3 -24,00%
QUERCUS Global Balnced              
536,0295,3 -24,56%
QUERCUS Gobal Growth   
24,516,2 -26,94%
QUERCUS lev  
133,083,1-49,17%

"Czerwiec upłynął pod znakiem kontynuacji spadków. Tym razem, oprócz wysokiej inflacji, inwestorów zaczęło niepokoić ryzyko silnego spowolnienia gospodarczego na świecie w kolejnych kwartałach. Według stanu na koniec pierwszego półrocza, główne indeksy giełdowe zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -20,6%, Nasdaq -29,5%, DAX -19,5%, a więc znacznie poniżej zamknięć z końca maja.
Polskie akcje również straciły na wartości. Po czerwcu WIG zwiększył stratę do 22,7%. Z blue chips najlepiej zachowywały się firmy surowcowe i energetyczne: JSW (+85%) i PGE (+32%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -56% i LPP -46% oraz CDR -50%.
Szeroki rynek polskich spółek kontynuował spadki, choć ciągle w nieco wolniejszym tempie. sWIG80 spadł w br. o 13,8%. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+384%), Lubawa (+116%) czy Votum (+113%). Straciły za to: Kernel (-66%) czy TEN (-65%).
Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu najpierw gwałtownie spadły, a następnie z prawie podobną siłą odrabiały straty. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła nieznacznie do 6,87%. Z podobnym zachowaniem mieliśmy do czynienia z obligacjami na świecie. Rentowność amerykańskich 10-latek po silnych wahaniach wzrosła do 3,02%, a niemieckich do 1,34%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były bardzo wysokie odczyty inflacyjne, oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne, a w drugiej części miesiąca wizja silnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z długo oczekiwaną korektą cen. Ropa naftowa potaniała do 106 dolarów (+41% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.807 dolarów za uncję (-1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się słabiej, taniejąc do 20,4 USD za uncję (-13%). Miedź zniżkowała znacząco do 3,7 dolarów za funt (-17%).
Notowania złotego osłabiły się wyraźnie. Kursy walut wynosiły: euro 4,70 zł, dolar 4,49 zł i frank 4,70 zł.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu wyniosło -130 mln zł.
Według wstępnych szacunków na koniec czerwca 2022 r., Xelion posiadał 3,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, pierwsza połowa roku nie była łatwa dla inwestorów. Ceny akcji i obligacji spadły. Podrożały jedynie surowce energetyczne i rolne, napędzając inflację. Nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynkowych w kolejnych miesiącach. Wojna w Ukrainie trwa. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Ryzyko silnego spowolnienia gospodarczego na świecie zacznie się materializować. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim solidne wyniki finansowe spółek i atrakcyjne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Z dniem 1 lipca br. doszło do jednej zmiany organizacyjnej. W przypadku subfunduszu QUERCUS Global Balanced i funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ zarządzającym będzie nie tylko Piotr Miliński, ale również Sebastian Buczek.