Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. I 2021 r. wzrosły do 3,08 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2021 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2021 r. wzrosła do 3 084,6 mln zł (wobec 2 879,3 mln zł na koniec 2020 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Silver, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Stabilny i QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2021 r. składało się 2 582,7 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 51,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 53,6 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 23,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ*, 96,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 91,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 171,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2020 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. I 2021 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I 2021 r.
QUERCUS Silver1,001,907,09%
QUERCUS Agresywny 219,30232,806,13%
QUERCUS Global Growth     16,1018,303,28%
QUERCUS Multistrategy FIZ 106,4096,603,25%
QUERCUS Stabilny62,8065,802,88%
QUERCUS short42,4043,701,97%
QUERCUS Global Balanced133,20161,200,92%
QUERCUS Obligacji Skarbowych312,50309,400,52%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy288,90319,400,21%
QUERCUS Ochrony Kapitału1 038,401 165,20 0,03%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*53,6053,60-
Private Equity Multifund FIZ*14,4014,40-
QUERCUS Absolute Return FIZ*51,1051,10-
QUERCUS Gold162,30158,40-2,84%
QUERCUS lev94,30106,70-4,49%

*) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.12.2020 r.
**) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 11.01.2021 r.

Rok 2021 na rynkach finansowych rozpoczął się pozytywnie. Mimo przedłużającej się walki z koronawirusem, większość aktywów drożała. Symbolem stycznia okazały się dynamiczne wzrosty cen akcji spółek, w przypadku których fundusze hedgingowe grały na spadek wartości (na warszawskiej giełdzie ta sytuacja dotyczyła CD Projekt). Inwestorzy indywidualni organizowali się na platformach społecznościowych i masowo kupowali takie walory, doprowadzając często hedge funds do konieczności zamknięcia pozycji.
Akcje rynków rozwiniętych ustanowiły nowe rekordy wszechczasów, po czym pod koniec miesiąca rozpoczęły korektę. Główne światowe indeksy osiągnęły następujące stopy wzrostu: Nasdaq +1,4%, S&P500 -1,1%, DAX -2,1%.
Na warszawskiej GPW rozwój wydarzeń był podobny, jak na głównych rynkach. WIG nieznacznie stracił na wartości (-0,1%). Na przestrzeni ostatniego miesiąca z blue chips najlepiej wypadły: JSW (+22%) i CD Projekt (+11%), natomiast na drugim biegunie znalazły się: Allegro (-13%) i Dino (-9%).
Jednym z najlepszych indeksów na świecie pozostawał sWIG80, który zyskał 5,0%, pokonując szczyt z początku 2017 r. Z pozytywnie zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Serinus (+275%), Astartę (+50%) czy sektor budowlany.
Ceny obligacji skarbowych na świecie nieznacznie straciły na wartości. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 1,07%, a niemieckich do -0,52%. W przypadku polskich obligacji mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen i spadkiem rentowności do 1,15%. Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych, w tym również korporacyjnych, była bardzo dobra, czemu sprzyjają wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.
W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją średnioterminowej korekty. Kruszec stracił 2,4%, osiągając 1.850 dolarów za uncję. Lepiej sytuacja wyglądała w przypadku drugiego metalu szlachetnego – srebra, który dzięki atakowi popytu pod koniec stycznia zyskał 1,9%. Kurs ropy naftowej kontynuował wzrosty do ponad 52 dolarów za baryłkę (+7,6%). Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą udany początek roku. Notowania wzrosły o 1%, do 355 dolarów za funt.
Złoty odrobił część strat z końca roku. Kursy wynosiły: euro 4,52 zł, dolar 3,72 zł i frank 4,18 zł.
Reasumując, styczeń był pozytywny dla większości inwestorów. Na wyróżnienie in plus zasługują zarówno polskie obligacje, jak i akcje średnich i mniejszych spółek.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•    QUERCUS Silver +7,09%,
•    QUERCUS Agresywny +6,13%,
•    QUERCUS Global Growth +3,28%,
•    QUERCUS Multistrategy FIZ +3,25%,
•    QUERCUS Stabilny +2,88%,
•    QUERCUS Obligacji Skarbowych +0,52%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w styczniu było bardzo wysokie i wyniosło 188 mln zł.
Podtrzymujemy nasze prognozy na rok 2021. Krótkoterminowo niektóre aktywa, szczególnie te najbardziej spekulacyjne, zaczynają się przegrzewać, co zwiększa prawdopodobieństwo korekty, którą należałoby wykorzystać do akumulacji akcji. W Polsce nadal podobają nam się głównie 3 kwestie:
•    wyceny wielu spółek na GPW są niskie,
•    nastroje inwestorów są dalekie od euforii,
•    przenoszenie środków z nieoprocentowanych depozytów do funduszy dopiero zaczyna się.
Podsumowując, oczekujemy dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji w 2021 r. WIG powinien dotrzeć do poziomu 60-65 tys. pkt.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.