Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. II 2019 r. wyniosły 2,55 mld zł

Warszawa, 4 marca 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec II 2019 r. wyniosła 2 550,2 mln zł (wobec 2 550,9 mln zł na koniec I 2019 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec II 2019 r. składało się 2 015,6 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 88,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 74,8 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 54,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 203,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 23,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 36,1 mln zł w Alphaset FIZ oraz 53,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. II 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I-II 2019 r.
Na hossę:    
QUERCUS Global Growth7,79,112,77%
QUERCUS Agresywny206,3195,78,85%
QUERCUS lev 103,184,14,65%
Na różne warunki rynkowe:    
Acer Aggressive FIZ49,354,610,93%
QUERCUS Absolute Return FIZ84,488,95,36%
QUERCUS Stabilny85,683,03,33%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ72,874,82,78%
QUERCUS Multistrategy FIZ215,4203,12,26%
QUERCUS Global Balanced145,0142,01,98%
QUERCUS Gold88,7104,41,61%
Alphaset FIZ*22,336,10,38%
Private Equity Multifund FIZ**23,223,2-
Na bessę:    
QUERCUS Ochrony Kapitału1 282,21 318,20,37%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 16,120,00,07%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 26,824,1-0,08%
QUERCUS short33,935,2-3,09%

 *) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 22.01.2019 r.

**) Brak jeszcze wyceny w 2019 r.

„Giełdowe indeksy kontynuowały w lutym marsz w górę. Indeksy S&P500 i DAX wzrosły w ciągu dwóch pierwszych miesięcy o 11% i 9%. Na warszawskiej GPW skala zwyżek nie była aż tak imponująca. WIG zyskał niecałe 4%. Mocniej zachowywały się średnie i mniejsze spółki, sWIG80 urósł bowiem aż o 10%.
Co dalej? Kluczową kwestią będzie to czy spowolnienie w globalnej gospodarce zacznie wytracać swój impet. Innymi słowy – czy wzrosty cen akcji w ostatnich tygodniach okażą się wystarczająco silnym impulsem dla koniunktury gospodarczej, by ta zaczęła się poprawiać. Jeśli tak, jest szansa na utrzymanie pozytywnych tendencji w kolejnych miesiącach.
W przypadku polskich akcji pojawił się nowy czynnik – przedwyborczy stymulus zaproponowany przez partię rządzącą. Jego skala to 30-40 mld zł pa, co powinno być odczuwalne dla polskich gospodarstw domowych i wielu spółek, zwłaszcza z sektora detalicznego.
Inne klasy aktywów mają za sobą zróżnicowany miesiąc. Zyskiwały surowce. Ropa kosztowała 57 dolarów (+26% w br.), miedź 2,95 dolarów (+12%), a złoto 1.316 dolarów (+3%). Z kolei obligacje lekko wahały się lub – w przypadku polskich instrumentów – potaniały. Rentowność naszych 10-latek wzrosła do 2,91%, co było pokłosiem ogłoszonego pakietu stymulacyjnego. Złoty stracił na wartości. Euro kosztowało 4,30, a dolar 3,79.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał w br. solidne +0,37%. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły: QUERCUS Global Growth +12,77% i QUERCUS Agresywny +8,85%. Ponadto wyróżnić można QUERCUS Stabilny, który tylko w samym lutym zyskał +2,79%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym wyniosło -20 mln zł.
Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na cały rok – podtrzymujemy naszą tezę, że 2019 r. nie będzie zły rok dla Inwestorów.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.