Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. III 2019 r. wyniosły 2,47 mld zł

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec III 2019 r. wyniosła 2 471,4 mln zł (wobec 2 550,2 mln zł na koniec II 2019 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec III 2019 r. składało się 1 948,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 87,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 60,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 56,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 204,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 37,4 mln zł w Alphaset FIZ oraz 54,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. III 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I -III 2019 r.
Acer Aggressive FIZ49,3056,5014,98%
QUERCUS Global Growth7,708,2013,62%
QUERCUS Agresywny 206,30193,608,88% 
QUERCUS Absolute Return FIZ84,4087,006,43%
Alphaset FIZ 22,3037,404,01%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ72,8060,503,91%
QUERCUS Global Balanced145,00140,403,41%
QUERCUS Stabilny85,6081,803,39%
QUERCUS Multistrategy FIZ215,40204,402,94%
QUERCUS lev103,1096,802,72%
QUERCUS Obligacji Skarbowych26,8024,300,61%
QUERCUS Ochrony Kapitału1 282,201 239,000,54%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 16,1021,000,29%
QUERCUS Gold88,70108,90-0,41%
QUERCUS short 33,90 34,80-2,44%
Private Equity Multifund FIZ23,20 22,50-3,17%

„Giełdowe indeksy nie były w marcu już tak silne, jak w dwóch pierwszych miesiącach br. Powodem były narastające obawy o dalszy rozwój sytuacji w globalnej gospodarce – czy czeka nas jedynie spowolnienie, czy może recesja. Mimo tego, cały I kwartał okazał się bardzo udany dla inwestorów. Indeksy S&P500 i DAX wzrosły o 13% i 9%. Na warszawskiej GPW skala zwyżek była zróżnicowana. WIG20 zyskał tylko 1,6%, a WIG 3,4%. Mocniej zachowywały się średnie i mniejsze spółki, sWIG80 urósł bowiem aż o 12,6%.

Co dalej? Kluczowym zagadnieniem będzie rozstrzygnięcie kwestii czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Wzrost cen akcji w I kwartale jest dość silnym pozytywnym impulsem dla globalnej gospodarki, pytanie tylko czy wystarczającym. Banki centralne robią, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem (recesją). Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (Brexit, negocjacje USA-Chiny). Jeśli tak, jest szansa na utrzymanie pozytywnych lub neutralnych tendencji rynkowych w kolejnych miesiącach.
W przypadku polskich akcji w I kwartale pojawił się nowy korzystny czynnik – przedwyborczy pakiet stymulujący zaproponowany przez partię rządzącą. Jego skala to 30-40 mld zł pa, co powinno być odczuwalne dla polskich gospodarstw domowych i wielu spółek, zwłaszcza z sektora detalicznego w najbliższych kwartałach.
Inne klasy aktywów również zyskiwały w I kwartale. Ropa kosztowała 60 dolarów (aż +32% w br.), miedź 2,94 dolarów (+12%), a złoto 1.299 dolarów (+1%). Ceny obligacji na świecie i w Polsce również znacząco wzrosły. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich znalazła się poniżej zera, amerykańskich spadła do 2,41%, a polskich do 2,84%. Złoty nieco stracił na wartości. Euro kosztowało 4,30, a dolar 3,84.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – najwyższe stopy zwrotu w I kwartale osiągnęły: Acer Aggressive FIZ +14,60%, QUERCUS Global Growth +13,62% i QUERCUS Agresywny +8,88%. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne +0,54%. Ponadto wyróżnić można nasz nowy fundusz – Alphaset FIZ, który osiągnął wynik na poziomie +4,01%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło -86 mln zł.
Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na cały rok – podtrzymujemy naszą tezę, że 2019 r. nie będzie złym rokiem dla Inwestorów.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.