Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. III 2020 r. wyniosły 2,15 mld zł

Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec III 2020 r. wyniosła 2 151,6 mln zł (wobec 2 713,3 mln zł na koniec II 2020 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Global Balanced.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec III 2020 r. składało się 1 744,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 54,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 54,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 31,2 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 135,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 82,5 mln zł w Alphaset FIZ oraz 30,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. XII 2019 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. III 2020 r.

(mln zł)

Stopa zwrotu
w III 2020 r.
QUERCUS short 22,2068,4031,16%
QUERCUS Gold 113,40106,703,85%
QUERCUS Obligacji Skarbowych103,10125,501,28%
QUERCUS Global Balanced 122,40122,800,30%
QUERCUS Ochrony Kapitału1 256,40896,700,01%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy106,80143,50-0,22%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 57,7054,50-0,51%
Private Equity Multifund FIZ 18,2018,00-0,92%
QUERCUS Multistrategy FIZ 162,50135,20-10,61%
QUERCUS Stabilny98,3074,40-11,48%
QUERCUS Global Growth 14,8011,20-11.95%
QUERCUS Absolute Return FIZ 72,5054,60-16,18%
QUERCUS Agresywny
190,90132,20-23,47%
QUERCUS lev 139,1063,40-55,85%

„Pierwsza połowa marca upłynęła pod znakiem kontynuacji negatywnych tendencji z lutego. W drugiej połowie rynki zaczęły się odbijać i niwelować część strat po wyprzedaży z ostatnich tygodni. Po I kwartale br. S&P500 stracił 20,0%, a DAX 25,0%.
Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie, z tym że skala odreagowania spadków była mniejsza niż na rynkach rozwiniętych. WIG stracił od początku roku 28,0%. Z blue chips na wyróżnienie zasługują: CD Projekt i Dino in plus, CCC, Alior, PGE in minus (stopy zwrotu -50% i więcej).
Cały czas relatywnie lepiej zachowywały się średnie i mniejsze spółki. Ale koronawirus nie ominął także tego segmentu rynku. sWIG80 stracił w br. 14,8%. Z pozytywnie zachowujących się walorów warto wskazać na producentów gier i sektor medyczny.
Nadal bardzo dobrze zachowywały się obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Ceny tych instrumentów rosły, a rentowności spadły: amerykańskich 10-latek do rekordowo niskiego poziomu 0,67%, niemieckich do -0,47%, a polskich do 1,66%.
Również w przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji. Licząc od początku roku, złoto zyskało prawie 5% i kosztowało blisko 1.600 dolarów za uncję. Na drugim biegunie znalazły się surowce przemysłowe. Ropa potaniała aż o 66% (!), a miedź o 20%. Inwestorzy obawiali się bowiem o wpływ koronawirusa na globalną gospodarkę.
Złoty osłabił się znacząco. Waluty kosztowały: euro 4,56 zł, dolar 4,13 zł i frank 4,30 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•    QUERCUS Gold +3,85%,
•    QUERCUS Obligacji Skarbowych +1,28%,
•    QUERCUS Global Balanced +0,30%.
Najwyższą stopę zwrotu osiągnął w br. QUERCUS short, +31,16%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w marcu wyniosło -445 mln zł z tendencją do wyraźnej poprawy w ostatnich dniach.
Co dalej? Koronawirus będzie miał znaczący negatywny wpływ na stan globalnej gospodarki w II kwartale br. Odpowiedzią rządów i banków centralnych są pakiety stymulacyjne o niespotykanej w historii skali, które powinny częściowo złagodzić wpływ pandemii. W scenariuszu bazowym zakładamy, że po bardzo trudnym okresie ostatnich kilku tygodni i zapewne kilku kolejnych, sytuacja społeczna i gospodarcza zacznie stopniowo wracać do normalności. Na warszawskiej GPW po 28% przecenie wiele spółek charakteryzuje się skrajnie niską wyceną, patrząc z długoterminowej perspektywy.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.