Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IV 2020 r. wyniosły 2,07 mld zł

Warszawa, 5 maja 2020 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IV 2020 r. wyniosła 2 074,2 mln zł (wobec 2 151,6 mln zł na koniec III 2020 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec IV 2020 r. składało się 1 662,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 54,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 54,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 31,2 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 139,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 17,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 81,8 mln zł w Alphaset FIZ oraz 33,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. XII 2019 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. IV 2020 r.

(mln zł)

Stopa zwrotu
w I - IV 2020 r.
QUERCUS short 22,2054,9020,32%
QUERCUS Gold 113,40123,0010,96%
QUERCUS Multistrategy FIZ162,50139,102,82%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 103,10218,402,24%
QUERCUS Global Growth14,8014,201,61%
QUERCUS Global Balanced 122,40125,300,67%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy106,80101,200,57%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 256,40730,600,22%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ* 57,7054,50-0,51%
Private Equity Multifund FIZ** 18,2017,10-0,92%
QUERCUS Stabilny 98,3064,90-7,80%
QUERCUS Agresywny190,90146,40-12,69%
QUERCUS Absolute Return FIZ* 72,5054,60-16,18%
QUERCUS lev 139,1083,60-48,01%

*) Aktywa netto i stopa zwrotu liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2020 r.
**) Aktywa netto i stopa zwrotu liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 1.04.2020 r.

„Po lutowo-marcowym krachu, dzięki jednoznacznej i mocnej odpowiedzi banków centralnych i rządów, nadeszło silne marcowo-kwietniowe odbicie rynków akcji. Główne indeksy częściowo zniwelowały straty. Po 4 miesiącach S&P500 stracił 9,9%, Nasdaq jedynie 0,9%, a DAX 18,0%.
Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie, z tym że skala odbicia była mniejsza niż na rynkach rozwiniętych. Głównym powodem było relatywnie słabsze zachowanie notowań banków, które utracą część przychodów odsetkowych wskutek 2 decyzji o obniżce stóp przez RPP (łącznie o 1 pkt. proc.). WIG stracił od początku roku 20,3%. Z blue chips na wyróżnienie zasługują: CD Projekt i Dino in plus (stopy zwrotu +20%), CCC, PGE i banki in minus (stopy zwrotu -40-50%).
Cały czas lepiej zachowywały się średnie i mniejsze spółki. sWIG80 stracił w br. jedynie 2,8%, co należy uznać za wynik dobry. Z pozytywnie zachowujących się walorów warto wskazać na producentów gier i sektor medyczny. Do grona spółek o najwyższej stopie zwrotu w br. (+100%) dołączył także XTB, korzystający z rekordowej zmienności rynków.
Nadal dobrze zachowywały się obligacje skarbowe. Ceny tych instrumentów rosły, choć w mniejszym stopniu niż poprzednio, a rentowności spadły: amerykańskich 10-latek do rekordowo niskiego poziomu 0,64%, niemieckich do -0,59%, a polskich do 1,46%. Ustabilizowała się również sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych, który oczekuje interwencji PFR w maju.
W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji. Licząc od początku roku, złoto zyskało 11% i kosztowało blisko 1.700 dolarów za uncję. Do ogromnego zamieszania doszło na rynku ropy. Na zamknięciu notowań kontraktów majowych cena spadła poniżej zera, do -37 dolarów za baryłkę. Powodem były ograniczone możliwości do składowania tego surowca. Kontrakty czerwcowe zamknęły kwiecień na poziomie niecałych 19 dolarów, co oznacza spadek o 70% w br. Notowania surowców przemysłowych nieco poprawiły się, ale miedź i tak była tańsza o 16% w stosunku do ceny z końca 2019 r.
Złoty ustabilizował się. Waluty kosztowały: euro 4,55 zł, dolar 4,15 zł i frank 4,31 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•    QUERCUS Gold +10,96%,
•    QUERCUS Multistrategy FIZ +2,82%,
•    QUERCUS Obligacji Skarbowych +2,24%.
Najwyższą stopę zwrotu osiągnął w br. QUERCUS short, +20,32%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło -137 mln zł z tendencją do wyraźnej poprawy w kolejnych tygodniach i przejścia na stronę dodatnią w ostatnich dniach miesiąca.
Co dalej? W naszym scenariuszu bazowym, marcowo-kwietniowe odbicie dojrzewa. Przed nami reality check -> zakładamy korektę w maju lub czerwcu, a dopiero później kontynuację prawdopodobnie już spokojniejszych wzrostów w II połowie br. wraz z powolnym powracaniem przez globalną gospodarkę do stanu równowagi po koronawirusowym szoku. W takim scenariuszu rok powinniśmy kończyć na wyższych poziomach giełdowych indeksów niż obecnie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.