Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2018 r.wyniosły 3,1 mld zł

Warszawa, 2 października 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2018 r. wyniosła 3 135,7 mln zł (wobec 3 459,9 mln zł na koniec sierpnia 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2018 r. składało się 2 554,6 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 77,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 77,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 272,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 23,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 24,8 mln zł w Sequoia FIZ oraz 53,1 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz Aktywa netto
na k. 2017 r. 

(mln zł) 
Aktywa netto
na k. IX 2018 r.

(mln zł) 
Stopa zwrotu
w I-IX 2018 r.
Na hossę:    
QUERCUS Rosja 46,636,6-2,15%
QUERCUS Global Growth 19,3 9,4-6,44%
QUERCUS lev208,5188,3-14,92%
QUERCUS Europa38,7  25,1 -17,82%
QUERCUS Agresywny414,4233,4-25,47%
Na różne warunki rynkowe:    
Private Equity Multifund FIZ 25,023,85,82%
Sequoia FIZ25,724,8-5,72%
QUERCUS Stabilny165,2101,9-9,40%
QUERCUS Gold79,980,9-12,33%
QUERCUS Multistrategy FIZ 401,9272,9-14,56%
QUERCUS Selektywny466,5212,5-15,75%
Acer Aggressive FIZ 52,9 52,3-16,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 177,4 77,1-16,99%
QUERCUS Absolute Return FIZ120,477,2-23,99%
Na bessę:    
QUERCUS short 24,1 29,8 1,91%
QUERCUS Ochrony Kapitału 2 253,8 1 636,71,68%

 
"Wrzesień na rynkach finansowych był zróżnicowany. Mocno cały czas zachowywały się amerykańskie akcje. Nasdaq wzrósł od początku roku o 16,6%, a S&P500 o 9,0%. Ale większość innych rynków przeżywała mniejsze lub większe trudności. Przykładowo DAX od początku roku jest -5,2%.

Relacja USD vs EUR wahała się na poziomie ok. 1,16. Złoty nieco umocnił się. Ropa i miedź zyskały na wartości, złoto straciło.
Na GPW wrzesień był mocno zróżnicowany. Nieźle zachowywały się duże spółki. Średnie i mniejsze natomiast traciły na wartości, w niektórych przypadkach nawet znacząco. Nie sprzyjała im fala umorzeń w niektórych funduszach. Od początku roku WIG stracił 7,5%, a sWIG80 aż 21,3%.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,68%. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje Private Equity Multifund FIZ z wynikiem +5,82%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -236 mln zł. Ujemny odczyt związany był z kilkoma czynnikami, w tym umorzeniami na całym rynku i okresowym wykupem certyfikatów FIZ.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.