Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2019 r. wyniosły 2,54 mld zł

Warszawa, 2 października 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec IX 2019 r. wyniosła 2 544,0 mln zł (wobec 2 595,3 mln zł na koniec VIII 2019 r.). Na szczególne wyróżnienie w br. zasługują wyniki inwestycyjne QUERCUS Global Growth, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec IX 2019 r. składało się 2 042,4 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 75,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 56,6 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 190,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 19,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 59,4 mln zł w Alphaset FIZ oraz 41,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. IX 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I -IX 2019 r.
QUERCUS Global Growth7,7012,9019,67%
Acer Aggressive FIZ49,3058,4014,26%
QUERCUS Gold88,70116,1012,52%
QUERCUS Stabilny85,6093,008,91%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ72,8056,607,35%
QUERCUS Global Balanced 145,00127,306,96%
Alphaset FIZ22,3059,406,96%
QUERCUS Absolute Return FIZ84,4075,905,98%
QUERCUS Agresywny206,30176,105,31%
QUERCUS Obligacji Skarbowych26,8066,605,04%
QUERCUS Multistrategy FIZ215,40190,102,62%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 16,10104,702,39%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 282,201 208,50 1,69%
QUERCUS short33,9045,600,57%
Private Equity Multifund FIZ23,2019,70-5,34%
QUERCUS lev103,1091,60-7,53%

 

„Ostatni miesiąc przyniósł częściowe odwrócenie tendencji sierpniowych, czyli poprawę na rynkach akcji oraz korektę cen obligacji i złota. Amerykańskie indeksy znalazły się nawet w pobliżu szczytów hossy. Od początku roku S&P500 wzrósł o 18,7%, a niemiecki DAX o 17,7%. 

Na warszawskiej GPW odbicie notowań było widoczne głównie w segmencie dużych spółek. Przykładowo mBankowi pomogła informacja o wystawieniu tej instytucji na sprzedaż przez właściciela – Commerzbank. Po 9 miesiącach WIG20 spadł o 4,5%, a WIG o 0,6%.
Gorzej tym razem zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, które odczuwały brak popytu ze strony inwestorów, częściowo prawdopodobnie związany z obawami o wzrost kosztów pracy w kolejnych latach (rządowa zapowiedź wzrostu płacy minimalnej). Mimo tego sWIG80 urósł od początku roku o 8,6%.
Wrzesień był korekcyjnym okresem dla obligacji i złota. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich wzrosła do -0,57%, amerykańskich do 1,67%, a polskich do 2,00%. Ceny surowców wahały się. Ropa, mimo ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, kosztowała mniej niż przed miesiącem, bo 54 dolary (+19% w br.), a miedź 2,58 dolarów (-2%). Złoto skorygowało się do 1.473 dolarów (+15%). Utrzymywała się słabość naszej waluty, co można wiązać z oczekiwanym na 3 października wyrokiem TSUE w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Dolar kosztował 4,01, euro 4,37, a frank 4,02.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – wrzesień był udany dla funduszy QUERCUS. Na wyróżnienie zasługują bardzo dobre wyniki praktycznie wszystkich naszych produktów:
• QUERCUS Global Growth +19,67% od początku roku,
• QUERCUS Gold +12,52%,
• QUERCUS Stabilny +8,91%,
• QUERCUS Global Balanced Plus FIZ +7,35%,
• QUERCUS Global Balanced +6,96%,
• QUERCUS Absolute Return FIZ +5,98%,
• QUERCUS Agresywny +5,31%
• QUERCUS Obligacji Skarbowych +5,04%,
• QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,39%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć we wrześniu wyniosło -51 mln zł.
Co dalej? Kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Dane makro na razie potwierdzają słabnięcie kondycji globalnej gospodarki. Banki centralne robią jednak, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Zgodnie z oczekiwaniami Fed i ECB obniżyły stopy we wrześniu. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na pozytywny rozwój wydarzeń w kolejnych miesiącach. Paradoksalnie prawdopodobieństwo tego scenariusza zwiększyło się w ostatnich tygodniach. Prezydent D. Trump będzie musiał postępować ostrożniej niż dotychczas, na co wpływ mieć będzie rozpoczęta przez Demokratów procedura usunięcia go ze stanowiska.
W przypadku polskiego rynku istotnym wydarzeniem będzie rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych 13 października. Nie spodziewamy się niespodzianek. Polskie akcje są tanie, czekamy na kapitał, który powinien zacząć pojawiać się na GPW w listopadzie, wraz z napływami środków do PPK. Mamy tylko nadzieję, że negatywnymi pomysłami już po wyborach nie zaskoczą z kolei nasi politycy.
Reasumując, wrzesień był okresem częściowej korekty wydarzeń sprzed miesiąca, czyli umocnienia akcji i osłabienia notowań obligacji oraz złota. W październiku oczekujemy podwyższonej (jak zwykle jesienią) zmienności na rynkach.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.