Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lipca 2022 r. wyniosły 3,28 mld zł

Warszawa, 2 sierpnia 2022 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2022 r. wyniosła 3 279,5 mln zł (wobec 3 279,8 mln zł na koniec czerwca 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2022 r. składało się 2 666,6 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 35,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 48,1 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 9,9 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 64,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 142,4 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 230,1 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VII 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VII 2022 r.
QUERCUS short                         45,961,626,28%
Acer Multistrategy FIZ*
55,264,917,89%
QUERCUS Ochrony Kapitału                           
1 233,40912,60,36%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy                               
501,4298,3-0,17%
QUERCUS Gold        
156,8150,2-1,90%
QUERCUS Multistrategy FIZ 
85,161,4-10,10%
QUERCUS Silver     
74,561,4-10,80%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
350,9337,6-10,87%
QUERCUS Stabilny                                       
237,7157,8-14,14%
QUERCUS Absolute Return FIZ*            
55,035,7-18,91%
QUERCUS Gobal Growth                               24,518,1-19,89%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ      
56,348,1-22,22%
QUERCUS Agresywny                   
500,2296,1-22,66%
Private Equity Multifund FIZ**             
14,59,9-22,71%
QUERCUS Global Balnced    
536,0283,4-23,91%
QUERCUS lev  
133,089,5-47,60%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.06.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2022 r.

„Lipiec przyniósł zmianę długoterminowego trendu na rynkach obligacji na wzrostowy, a tym samym poprawę sytuacji na rynkach akcji. Inwestorzy w mniejszym stopniu przejmowali się bieżącą b. wysoką inflacją, a zaczęli dyskontować spowolnienie w globalnej gospodarce w kolejnych kwartałach. Prym wiodły, wcześniej znacząco przecenione, spółki technologiczne. Według stanu na koniec lipca, główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -20,8%, DAX -15,1%, a więc znacznie powyżej zamknięć z końca czerwca.
Polskie akcje również zyskały na wartości, choć w mniejszym stopniu. Po lipcu WIG zmniejszył stratę do 20,6%. Od początku roku z blue chips najlepiej zachowywały się firmy surowcowe i energetyczne: JSW (+46%) i PGE (+28%). Na drugim biegunie znalazły się CCC -59% oraz CDR -52%.
Szeroki rynek polskich spółek konsolidował się po przecenie w okresie listopad-czerwiec. sWIG80 spadł w br. o 13,7%. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+413%), Bumech (+204%) i Votum (+145%). Straciły za to: TEN (-71%) czy Kernel (-54%).
Ceny polskich obligacji skarbowych zmieniły trend na wzrostowy. Instrumenty o stałym oprocentowaniu gwałtownie zyskały na wartości. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność spadła znacząco do 5,54%. Z podobnym zachowaniem mieliśmy do czynienia z obligacjami na całym świecie. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła do 2,66%, a niemieckich do 0,81%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę nie były już b. wysokie bieżące odczyty inflacyjne, a wizja silnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z kontynuacją korekty cen i odbiciem pod koniec miesiąca. Ropa naftowa potaniała do 97 dolarów (+31% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.763 dolarów za uncję (-4%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – praktycznie nie zmieniła notowań, taniejąc nieznacznie do 20,2 USD za uncję (-14%). Miedź zniżkowała do 3,6 dolarów za funt (-20%).
Notowania złotego tymczasem kontynuowały osłabienie. Kursy walut wynosiły: euro 4,74 zł, dolar 4,64 zł i frank 4,87 zł.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lipcu wyniosło -60 mln zł.
Według wstępnych szacunków na koniec lipca 2022 r., Xelion posiadał 3,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, lipiec przyniósł pozytywne zmiany na rynkach finansowych. Przede wszystkim warta podkreślenia jest zmiana długoterminowego trendu na rynkach obligacji. Oczekiwane spowolnienie gospodarcze na świecie w perspektywie kilku kwartałów powinno być skutecznym lekarstwem na b. wysoką bieżącą inflację. Oczekujemy kontynuacji pozytywnych tendencji, choć oczywiście zmienność na razie pozostanie wysoka.
W przypadku akcji sierpień, a przynajmniej jego część, może przynieść dalszą poprawę notowań. Nadal jednak pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynkowych w kolejnych miesiącach. Ryzyko spowolnienia gospodarczego na świecie może mieć wpływ na rekordową zyskowność spółek.
Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury, zarówno na rynkach obligacji, jak i akcji, upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.