Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2022 r. wyniosły 3,53 mld zł

Warszawa, 2 czerwca 2022 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2022 r. wyniosła 3 531,1mln zł (wobec 3 655,0 mln zł na koniec kwietnia 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2022 r. składało się 2 933,9 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 41,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 51,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 67,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 13,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 62,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 148,7 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 191,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. V 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-V 2022 r.
QUERCUS short                         45,944,719,28%
Acer Multistrategy FIZ*      
55,262,914,25%
QUERCUS Gold    
156,8161,42,17%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 
501,4347,8-0,24%
QUERCUS Ochrony Kapitału       
1233,41079,3-0,28%
Private Equity Multifund FIZ**   14,513,2-3,83%
QUERCUS Multistrategy FIZ    
85,167,6-5,04%
QUERCUS Silver
74,566,9-5,18%
QUERCUS Absolute Return FIZ*  
55,041,3-6,10%
QUERCUS Obligacji Skarbowych          
350,9261,9-14,76%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ          56,351,7-16,68%
QUERCUS Global Balnced          
536,0352,0-17,41%
QUERCUS Stabilny                   
237,7157,4-17,53%
QUERCUS Agresywny              
500,2336,6-17,89%
QUERCUS Gobal Growth   
24,520,0-18,27%
QUERCUS lev  
133,0105,8-39,04%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 31.03.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.04.2022 r.

„Maj miał dwa oblicza – pierwsza część przyniosła kontynuację kwietniowych spadków i ustanowienie drugiego lokalnego dołka w br., druga upragnione odbicie. Według stanu na koniec minionego miesiąca, główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -22,8%, DAX -9,4%, a więc podobne, jak miesiąc wcześniej.
Polskie akcje również najpierw straciły na wartości, a następnie odbiły. Po maju WIG minimalnie zwiększył stratę do -17,1%. Z blue chips najlepiej zachowywały się spółki surowcowe i energetyczne: JSW (+90%) i PGE (+25%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -50% i LPP -38% oraz CDR -44%.
Szeroki rynek polskich spółek zachował się tym razem nieco gorzej, sWIG80 spadł w br. o 9,4%. Najbardziej na wartości zyskały: Lubawa (+142%), Bogdanka (+70%) czy Votum (+60%). Straciły za to: TEN (-63%) czy Kernel (-53%).
Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wyhamowały spadki. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła nieznacznie do 6,53%. Z kolei rentowność amerykańskich 10-latek nieco spadła do 2,85%, a niemieckich wzrosła do 1,12%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były bardzo wysokie odczyty inflacyjne i oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była stabilna.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała istotnie do 115 dolarów (+52% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.848 dolarów za uncję (+1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się podobnie, taniejąc do 21,7 USD za uncję (-7%). Miedź zniżkowała do 4,3 dolarów za funt (-4%).
Notowania złotego wyraźnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,58 zł, dolar 4,27 zł i frank 4,45 zł.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło -109 mln zł, z tendencją do poprawy ze względu na lepsze wyniki inwestycyjne funduszy dłużnych.
Według wstępnych szacunków na koniec maja 2022 r., Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, w połowie maja rynki zanotowały lokalny dołek. Jest szansa na kontynuację odbicia, ale nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw w kolejnych miesiącach. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w ewentualnym zakończeniu lub zawieszeniu wojny w Ukrainie w drugiej połowie roku. Bez tego elementu niełatwo będzie o skorygowanie się cen surowców, spadek inflacji, zakończenie podwyżek stóp procentowych i większą skłonność do ryzyka.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.