Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. października 2022 r. wyniosły 2,88 mld zł

Warszawa, 3 listopada 2022 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2022 r. wyniosła 2 877,4 mln zł (wobec 2 956,7 mln zł na koniec września 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2022 r. składało się 2 251,7 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,0 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 35,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 48,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 59,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 7,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 69,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 133,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 251,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. X 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-X 2022 r.
QUERCUS short                         45,958,037,46%
Acer Multistrategy FIZ*
55,269,826,71%
QUERCUS Ochrony Kapitału                           
1 233,40672,3-0,01%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy                               
501,4226,7-1,23%
QUERCUS Gold        
156,8134,4-10,12%
QUERCUS Multistrategy FIZ 
85,159,8-10,38%
QUERCUS Silver     
74,556,5-16,61%
QUERCUS Absolute Return FIZ* 
55,035,8-17,35%
QUERCUS Stabilny                                         
237,7160,3-18,29%
QUERCUS Obligacji Skarbowych              
350,9331,5-20,75%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                                   56,348,7-21,03%
QUERCUS Global Balnced   
536,0256,5-22,58%
QUERCUS Agresywny                      
500,2263,6-25,75%
QUERCUS Gobal Growth             
24,516,3-27,50%
Private Equity Multifund FIZ**
14,57,0-39,87%
QUERCUS lev  
133,075,7-58,89%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.09.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.10.2022 r.

„Po spadkowym wrześniu, październik upłynął pod znakiem poprawy sytuacji na rynkach akcji. Głównym powodem były nadzieje na zakończenie podwyżek stóp przez Fed w perspektywie kilku najbliższych miesięcy (prawdopodobnie na poziomie 5%) oraz wyraźne spadki cen gazu i energii w Europie, dające nadzieję na koniec problemów z inflacją w przyszłym roku. Główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -18,8%, Nasdaq -29,8%, DAX -16,6%, a więc powyżej zamknięć z końca września.
Polskie akcje, po początkowym zawahaniu, również odrobiły część strat z poprzednich miesięcy. WIG powrócił w ok. 50 tys. punktów, zmniejszając stratę od początku roku do 27,2%. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentował się JSW (+19%), a najgorzej: CCC -65%, LPP -50% i Cyfrowy -45%.
Szeroki rynek polskich spółek w październiku zachowywał się relatywnie słabiej, zyskując, ale w niewielkim stopniu. sWIG80 spadł w br. o 17,4%, a więc podobnie, jak S&P500 czy DAX. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+529%), Bumech (+217%) i Arctic (+177%). Straciły za to: Kernel (-71%) czy TEN (-68%).
Na rynkach obligacji kontynuowana była bessa. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wrosła do 8,33%, amerykańskich do 4,05%, a niemieckich nieznacznie do 2,14%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były nadal obawy inflacyjne i oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w listopadzie i grudniu. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 87 dolarów (+15% w br.), ale wyraźnie potaniały gaz i energia elektryczna w Europie. Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.641 dolarów za uncję (-10%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – minimalnie podrożała do 19,1 USD za uncję (-18%). Miedź zwyżkowała nieznacznie do 3,5 dolarów za funt (-24%).
Notowania złotego tym razem wyraźnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,72 zł (+3% w br.), dolar 4,77 zł (+18%) i frank 4,77 zł (+8%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w październiku wyniosło -76 mln zł.
Według wstępnych szacunków na koniec października 2022 r., Xelion posiadał 3,2 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, mimo udanego października nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynków akcji w kolejnych miesiącach, aczkolwiek dostrzegamy coraz więcej pozytywnym sygnałów. Z ryzyk wskazujemy nadal na możliwą recesję, która może mieć wpływ na rekordową zyskowność spółek i tym samym notowania ich akcji oraz kontynuację wojny w Ukrainie. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców energetycznych, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych. Kontynuujemy odliczanie do końca bessy na GPW. Trwa ona już 12 miesięcy i w apogeum spowodowała spadek WIG aż o 40%, wchodząc w zaawansowaną fazę.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.