Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. V 2020 r. wzrosły do 2,15 mld zł

Warszawa, 2 czerwca 2020 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec V 2020 r. wyniosła 2 153,6 mln zł (wobec 2 074,2 mln zł na koniec IV 2020 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec V 2020 r. składało się 1 736,2 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 54,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 54,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 31,2 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 145,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 17,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 81,8 mln zł w Alphaset FIZ oraz 32,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. XII 2019 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. V 2020 r.

(mln zł)

Stopa zwrotu
w I - V 2020 r.
QUERCUS short 22,2047,6014,42%
QUERCUS Gold 113,40140,8013,42%
QUERCUS Global Growth14,8012,009,53%
QUERCUS Multistrategy FIZ 162,50145,307,43%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 103,10245,104,14%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy106,80108,201,36%
QUERCUS Global Balanced 122,40132,100,59%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 256,40737,100,50%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ* 57,7054,50-0,51%
Private Equity Multifund FIZ** 18,2017,10-0,92%
QUERCUS Stabilny 98,3065,60-4,86%
QUERCUS Agresywny 190,90162,40-5,59%
QUERCUS Absolute Return FIZ* 72,5054,60-16,18%
QUERCUS lev 139,1085,40-43,41%

*) Aktywa netto i stopa zwrotu liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2020 r.
**) Aktywa netto i stopa zwrotu liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 1.04.2020 r.

„Odbicie rynków akcji trwa i trwa. Mimo (oczekiwanych) słabych danych makro, główne indeksy stopniowo pną się w górę i niwelują lutowo-marcowe straty. Po 5 miesiącach S&P500 spadł o 5,8%, DAX o 12,6%, a Nasdaq wzrósł już o 5,8%.
Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie, z tym, że skala odbicia była nieco mniejsza niż na rynkach rozwiniętych. Głównym powodem było relatywnie słabsze zachowanie notowań banków, które utracą część przychodów odsetkowych wskutek 3 decyzji o obniżce stóp przez RPP (łącznie o 1,4 pkt. proc.). WIG stracił od początku roku 16,8%. Z blue chips na wyróżnienie zasługują: CD Projekt i Dino in plus (stopy zwrotu +44,5% i 26,8%), CCC, PGE i banki in minus (stopy zwrotu -35-56%).
Cały czas lepiej zachowywały się średnie i mniejsze spółki. sWIG80 wzrósł w br. o 3,3%, co należy uznać za wynik bardzo dobry, porównywalny z Nasdaq. Z pozytywnie zachowujących się walorów, ze stopami zwrotu rzędu +100% (!) i więcej, warto wskazać na producentów gier, sektor medyczny, a także XTB, korzystający z rekordowej zmienności rynków.
Ceny obligacji skarbowych na świecie zaczęły się stabilizować po wcześniejszych wzrostach. Rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 0,65%, a niemieckich -0,45%. Nadal mocno zyskiwały polskie skarbówki. Ich rentowność spadła do rekordowo niskiego poziomu 1,16%. Sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych również się poprawiła i to bez konieczności interwencji przez PFR (na rynku obligacji skarbowych kilkukrotnie interweniował NBP).
W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji. Licząc od początku roku, kruszec zyskał 14% i kosztował blisko 1.737 dolarów za uncję. Zdecydowanie poprawił się kurs ropy naftowej. W ciągu zaledwie jednego miesiąca ropa zyskała z ok. 15 do 35 dolarów. Notowania surowców przemysłowych nieco poprawiły się, ale miedź i tak była tańsza o 13% w stosunku do ceny z końca 2019 r.
Złoty znacząco się umocnił, odrabiając znaczną część marcowych strat. Waluty kosztowały: euro 4,55 zł, dolar 4,01 zł i frank 4,17 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•    QUERCUS Gold +13,42%,
•    QUERCUS Global Growth +9,53%,
•    QUERCUS Multistrategy FIZ +7,43%,
•    QUERCUS Obligacji Skarbowych +4,14%,
•    QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +1,36%.
Najwyższą stopę zwrotu osiągnął w br. QUERCUS short, +14,42%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +43 mln zł z tendencją do poprawy w kolejnych tygodniach.
Co dalej? Sytuacja na rynkach układa się lepiej niż w naszym scenariuszu bazowym, który zakładał możliwość wystąpienia korekty w maju lub czerwcu. Na razie wygląda na to, że mamy do czynienia z V-kształtnym odbiciem rynków, wyprzedzającym rozwój wydarzeń w sferze realnej. Powodem mogą być olbrzymie środki pompowane do globalnego systemu finansowego przez wszystkie kluczowe banki centralne. W Polsce optymiści otrzymali dodatkowy argument za kontynuacją pozytywnych tendencji – RPP obniżyła stopę procentową do 0,1%, co de facto oznacza, że setki miliardów złotych na rachunkach bankowych są oprocentowane obecnie na poziomie 0.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.