Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2019 r. wzrosły do 2,47 mld zł, udane zakończenie I półrocza

Warszawa, 2 lipca 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VI 2019 r. wzrosła do 2 469,1 mln zł (wobec 2 361,9 mln zł na koniec V 2019 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne kilku funduszy QUERCUS oraz istotna poprawa salda nabyć w czerwcu.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec VI 2019 r. składało się 1 940,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 87,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 61,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 57,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 198,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 57,6 mln zł w Alphaset FIZ oraz 44,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. VI 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I -VI 2019 r.
QUERCUS Global Growth7,7011,2016,60%
Acer Aggressive FIZ49,3057,4012,33%
QUERCUS Agresywny206,30183,508,00%
QUERCUS Gold88,7098,607,68%
QUERCUS Absolute Return FIZ84,4087,707,30%
QUERCUS Stabilny85,6083,507,10%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ72,8061,305,27%
QUERCUS Global Balanced145,00126,405,09%
Alphaset FIZ22,3057,603,56%
QUERCUS lev103,10100,903,39%
QUERCUS Multistrategy FIZ 215,40 198,802,78%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 26,80 41,402,68%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 16,1067,201,71%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 282,201 194,90 1,14%
Private Equity Multifund FIZ23,2021,30-3,03%
QUERCUS short33,9032,70-3,59%

„I półrocze okazało się udane dla inwestorów. Indeksy S&P500 i DAX wzrosły po ponad 17%. Na warszawskiej GPW skala zwyżek była skromniejsza. WIG20 zyskał 2,2%, a WIG 4,3%. Mocniej zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, sWIG80 urósł bowiem o 11,8%, co było dla nas korzystne.
Inne klasy aktywów również zyskiwały w I półroczu. Najlepiej wypadły obligacje, których ceny znacząco wzrosły (ich rentowności spadły). Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich znalazła się mocno poniżej zera (-0,33%), amerykańskich spadła do 2,01%, a polskich do 2,42%. Ropa kosztowała 58 dolarów (aż +29% w br.), miedź 2,71 dolarów (+3%), a złoto 1.411 dolarów (+10%), zyskując głównie w czerwcu. Znowu wróciła moda na bitcoin, który podrożał aż o 230% w br. Złoty nieco zyskał na wartości. Euro kosztowało 4,25, a dolar 3,73.
Co dalej? Kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Banki centralne robią, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na utrzymanie pozytywnych lub neutralnych tendencji rynkowych w kolejnych miesiącach. Jeśli nie, widmo recesji zacznie odciskać swoje piętno nie tylko poprzez spadek rentowności obligacji.
W przypadku polskich akcji mamy ponadto do czynienia z 2 pozytywnymi aspektami. Po pierwsze wyceny, szczególnie średnich i małych spółek, są atrakcyjne. Po drugie rusza program PPK, który powinien poprawić relatywną siłę popytu do podaży na GPW w Warszawie.
Istotnym czynnikiem może być rozstrzygnięcie przyszłości Idea Banku. Przejęcie odpowiedzialności przez BFG za depozytariuszy i obligatariuszy banku mogłoby być pozytywnym katalizatorem dla sektora bankowego, całego polskiego rynku i startu PPK. 
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – I półrocze było udane dla funduszy QUERCUS. Na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre wyniki:
• QUERCUS Global Growth +16,60%,
• QUERCUS Agresywny +8,00%,
• QUERCUS Stabilny +7,10%,
• QUERCUS Global Balanced +5,09%,
• QUERCUS Obligacji Skarbowych +2,68%,
• QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +1,71%.
Solidne wyniki osiągnęły fundusze autorskie: Acer Aggressive FIZ +12,33%, Alphaset FIZ +3,56%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu istotnie poprawiło się i wyniosło +78 mln zł. 
Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na II półrocze – podtrzymujemy naszą tezę, że 2019 r. nie będzie złym rokiem dla polskich Inwestorów. Oczekiwalibyśmy większej zmienności i odpowiedzi na pytanie – czy światowa gospodarka poradzi sobie ze spowolnieniem, czy też przerodzi się ono w recesję. Banki centralne stoją już na posterunku. Ale czy na wysokości zadania staną również politycy? Miejmy nadzieję, że tak.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.