Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2020 r. wzrosły do 2,29 mld zł

Warszawa, 2 lipca 2020 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VI 2020 r. wyniosła 2 288,0 mln zł (wobec 2 153,6 mln zł na koniec V 2020 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec VI 2020 r. składało się 1 849,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 60,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 55,2 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 28,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 152,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 16,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 87,2 mln zł w Alphaset FIZ oraz 38,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. XII 2019 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. VI 2020 r.

(mln zł)

Stopa zwrotu
w I - VI 2020 r.
QUERCUS Gold 113,40151,3016,95%
QUERCUS Multistrategy FIZ162,50152,2012,52%
QUERCUS short22,2046,0011,88%
QUERCUS Global Growth 14,8016,408,52%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 103,10251,703,98%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 106,80123,601,78%
QUERCUS Global Balanced 122,40127,001,29%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 256,40771,900,80%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 57,7055,200,75%
QUERCUS Agresywny190,90192,300,18%
QUERCUS Stabilny 98,3068,80-2,15%
Private Equity Multifund FIZ18,2016,20-5,93%
QUERCUS Absolute Return FIZ 72,5060,80-6,69%
QUERCUS lev 139,10100,20-41,93%

„Czerwiec był lekko wzrostowy na głównych światowych giełdach. Relatywnie najlepiej wypadły amerykańskie firmy technologiczne oraz polskie średnie i mniejsze spółki. Po 6 miesiącach S&P500 spadł o 4,0%, DAX o 7,1%, a Nasdaq wzrósł o 12,1%.
Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie, chociaż w przypadku niektórych spółek (np. energetycznych) zmiany kursów, tym razem w górę, były znaczące. WIG stracił od początku roku 14,3%. Z blue chips na wyróżnienie zasługują: Tauron, CD Projekt i Dino in plus (stopy zwrotu rzędu +40%), CCC i banki in minus (stopy zwrotu -33-46%).
Nasz ulubiony indeks sWIG80 wzrósł o 11,4% od początku roku, co należy uznać za wynik bardzo dobry, podobny do Nasdaq. Z pozytywnie zachowujących się walorów, ze stopami zwrotu rzędu +100% (!) i więcej, warto wskazać na producentów gier, sektor medyczny, a także XTB, korzystający na rekordowej zmienności rynków.
Ceny obligacji skarbowych na świecie ustabilizowały się. Rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 0,66%, a niemieckich -0,46%. W przypadku polskich zanotowaliśmy nieznaczny wzrost do 1,36%. Poprawiła się koniunktura na rynku obligacji korporacyjnych, którym sprzyjają niskie stopy procentowe oraz olbrzymia płynność w systemie finansowym.
W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji i nowym tegorocznym rekordem. Licząc od początku roku, kruszec zyskał 18%, dochodząc do poziomu 1.800 dolarów za uncję. Dalej poprawiał się kurs ropy naftowej, zbliżając się do 40 dolarów, podobnie zresztą, jak inne surowce przemysłowe. Przykładowo notowania miedzi wzrosły do 271 dolarów za funt.
Złoty umocnił się, szczególnie do euro. Waluty kosztowały: euro 4,45 zł, dolar 3,96 zł i frank 4,18 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
• QUERCUS Gold +16,95%,
• QUERCUS Multistrategy FIZ +12,52%,
• QUERCUS Global Growth +8,52%,
• QUERCUS Obligacji Skarbowych +3,98%,
• QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +1,78%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu wyniosło +96 mln zł.
Co dalej? W ostatnich 2 miesiącach sytuacja na rynkach układała się lepiej niż w naszym scenariuszu bazowym, który zakładał możliwość wystąpienia korekty w maju lub czerwcu. V-kształtne odbicie rynków wyprzedza rozwój wydarzeń w sferze realnej. Powodem są olbrzymie środki pompowane do globalnego systemu finansowego przez wszystkie kluczowe banki centralne. W Polsce poprawie koniunktury sprzyjają prawie zerowe stopy procentowe, które powodują, że setki miliardów złotych na rachunkach bankowych praktycznie są nieoprocentowane. Nie zapominajmy jednak o tym, że walka z koronawirusem nie skończyła się jeszcze. W okresie wakacyjnym nie wykluczamy zatem spóźnionej korekty na giełdach, która byłaby dobrą okazją do uzupełnienia portfeli.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.