Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2021 r. wzrosły do 3,8 mld zł, +32% w br.

Warszawa, 2 lipca 2021 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 3 805,8 mln zł (wobec 3 538,5 mln zł na koniec maja 2021 r. i 2 879,3 mln zł na koniec 2020 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Agresywny, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Stabilny.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2021 r. składało się 3 346,8 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 53,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 55,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 24,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 103,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 138,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 69,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2020 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VI 2021 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VI 2021 r.
QUERCUS Agresywny 219,30495,6039,52%
QUERCUS Absolute Return FIZ51,1053,2023,87%
QUERCUS lev
94,30133,5021,74%
QUERCUS Multistrategy FIZ
106,40103,4021,15%
QUERCUS Stabilny62,80128,9012,43%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ53,6055,507,84%
QUERCUS Gobal Growth 16,1023,306,73%
QUERCUS Global Balnced 133,20252,605,91%
Private Equity Multifund FIZ14,4014,304,84%
QUERCUS Silver1,0052,901,02%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
288,9540,600,75%
QUERCUS Ochrony Kapitału1038,401172,100,54%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 312,50366,70
0,08%
QUERCUS Gold162,30144,7-8,25%
QUERCUS short 42,4035,90-12,53%

Wydarzeniem czerwca był rekord wszech czasów na GPW w Warszawie. WIG poprawił osiągnięcie sprzed 14 lat. Na rynkach zagranicznych główne indeksy również pobiły historyczne maksima, a do łask wróciły spółki technologiczne. Od początku roku indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu: S&P500 +14,4%, DAX +13,2%, Nasdaq +12,5%.
W przypadku WIG mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji z maja, ustanowieniem nowego rekordu i korektą na ostatnich dwóch sesjach. Główny indeks GPW zyskał w br. 15,9%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się LPP (+55%), banki (Pekao +52%) i sektor energetyczny (PGE +45%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -31% i Allegro -23%), które w samym czerwcu odrobiły część strat.
Dobrą passę utrzymywał cały szeroki rynek polskich spółek. Ponad 100 z nich podrożało w br. już o 53% (!) i więcej. sWIG80 zyskał 27,9%, pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Mabion (+236%), Serinus (+214%), Asbis (+173%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+221%).
Ceny obligacji zyskały na wartości. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła nieznacznie do 1,47%, podobnie jak i niemieckich do -0,21%. Z kolei polskie instrumenty wzmocniły się w większym stopniu, a rentowność spadła znacząco do 1,63%. Obawy inwestorów dotyczące inflacji w Polsce nieco uspokoiły się. Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze sporą korektą notowań. Złoto straciło na wartości i od początku roku jest na poziomie -6,5% (1.772 dolarów za uncję). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również spadła w czerwcu do 26,17 USD za uncję (-0,9% w br.). Ropa naftowa należała do wyjątków, drożejąc do 73,5 dolarów za baryłkę (aż +51%), oddziałując negatywnie na globalne oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą korekcyjny miesiąc. Od początku roku notowania wzrosły jednak o 22%, do blisko 4,3 dolarów za funt.
Złoty osłabił się, tracąc część wartości nabytej w kwietniu i maju. Kursy wynosiły: euro 4,52 zł, dolar 3,81 zł i frank 4,12 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
• QUERCUS Agresywny +39,52%,
• QUERCUS Absolute Return FIZ +23,87%,
• QUERCUS Multistrategy FIZ +21,74%,
• QUERCUS Stabilny +12,43%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu wyniosło +246 mln zł. Kolejny wzrost aktywów zanotował nasz flagowy fundusz polskich akcji – QUERCUS Agresywny.
W czerwcu zrealizował się nasz optymistyczny wariant prognozy na rok 2021: nowy rekord wszech czasów na WIG.
W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
• wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne,
• nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii,
• środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych, w tym z udziałem akcji.

Korekty nadal można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.