Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2019 r. wzrosły do 2,55 mld zł

Warszawa, 2 sierpnia 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VII 2019 r. wzrosła do 2 547,3 mln zł (wobec 2 469,1 mln zł na koniec VI 2019 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Global Balanced.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec VII 2019 r. składało się 2 028,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 87,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 61,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 57,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 191,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 19,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 57,6 mln zł w Alphaset FIZ oraz 43,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. VII 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I -VII 2019 r.
QUERCUS Global Growth7,7011,8020,04%
Acer Aggressive FIZ*49,3057,4012,33%
QUERCUS Agresywny 206,30185,308,91%
QUERCUS Gold 88,70106,608,17%
QUERCUS Stabilny85,6087,207,66%
QUERCUS Absolute Return FIZ*84,4087,707,30%
QUERCUS Global Balanced145,00128,007,02%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*72,8061,305,27%
QUERCUS Obligacji Skarbowych26,8054,904,05%
Alphaset FIZ*22,3057,603,56%
QUERCUS Multistrategy FIZ215,40191,803,51%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy16,10100,002,21%
QUERCUS lev 103,10 92,501,41%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 282,201 223,20 1,36%
QUERCUS short33,9038,60-2,74%
Private Equity Multifund FIZ**23,2019,70-5,14%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 28.06.2019 r. 

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.07.2019 r.

„Ostatni miesiąc okazał się udany dla inwestorów. Od początku roku indeksy S&P500 i DAX wzrosły o 19% i 15%. Na warszawskiej GPW mieliśmy natomiast do czynienia z niewielką korektą, głównie za sprawą przeceny banków z ekspozycją na CHF. Po 7 miesiącach WIG20 jest na tym samym poziomie, a WIG zyskał 3,4%. Nadal nieco mocniej zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, sWIG80 urósł bowiem o 13,2% w br.
Inne klasy aktywów raczej zyskiwały na wartości, w szczególności obligacje. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich spadła do -0,44%, amerykańskich ustabilizowała się na 2,02%, a polskich zniżkowała do 2,20%. Ropa kosztowała 58,60 dolarów (+29% w br.), miedź 2,67 dolarów (+1%), a złoto 1.426 dolarów (+11%). Złoty stracił na wartości, szczególnie do dolara (3,88) i CHF (3,90). Euro kosztowało 4,29.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – lipiec był udany dla funduszy QUERCUS. Na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre wyniki:

• QUERCUS Global Growth +20,04% od początku roku,
• QUERCUS Agresywny +8,91%,
• QUERCUS Stabilny +7,66%,
• QUERCUS Global Balanced +7,02%,
• QUERCUS Obligacji Skarbowych +4,05%,
• QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,21%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lipcu było pozytywne i wyniosło +80 mln zł.
Co dalej? Kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Banki centralne robią, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Fed ściął stopę o 0,25%, a ECB zapowiedział obniżkę we wrześniu. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na utrzymanie pozytywnych lub neutralnych tendencji rynkowych w kolejnych miesiącach. Jeśli nie, widmo recesji zacznie odciskać swoje piętno nie tylko poprzez spadek rentowności obligacji.
W przypadku polskich akcji mamy ponadto do czynienia z 2 pozytywnymi aspektami. Po pierwsze wyceny, szczególnie średnich i małych spółek, są atrakcyjne, co potwierdzają liczne wezwania i skupy akcji. Po drugie ruszył program PPK, który powinien poprawić relatywną siłę popytu do podaży na GPW w Warszawie.
Reasumując, lipiec był udany dla inwestorów. W dalszej części II półrocza oczekiwalibyśmy większej zmienności. Banki centralne wspierają rynki. Zobaczymy jeszcze, jakie działania podejmą politycy.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.