Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2021 r. wzrosły do 3,83 mld zł

Warszawa, 3 sierpnia 2021 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2021 r. wyniosła 3 833,5 mln zł (wobec 3 805,8 mln zł na koniec czerwca 2021 r. i 2 879,3 mln zł na koniec 2020 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Agresywny, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Stabilny.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2021 r. składało się 3 384,4 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 53,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 55,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 24,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ*, 94,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 13,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 139,1 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 68,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2020 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VII 2021 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VII 2021 r.
QUERCUS Agresywny 219,30507,1041,05%
QUERCUS lev94,30130,8026,34%
QUERCUS Absolute Return FIZ*
51,1053,2023,87%
QUERCUS Multistrategy FIZ
106,4094,6023,01%
QUERCUS Stabilny62,80133,4012,63%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*53,6055,50 7,84%
QUERCUS Global Balnced 133,20293,005,90%
Private Equity Multifund FIZ**14,4013,604,83%
QUERCUS Gobal Growth16,1021,304,42%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy288,90552,200,94%
QUERCUS Ochrony Kapitału
1 038,401 171,400,85%
QUERCUS Obligacji Skarbowych  312,50330,900,29%
QUERCUS Silver1,0056,40-1,80%
QUERCUS Gold162,30147,9-5,77%
QUERCUS short 42,4040,10-13,98%

*) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.06.2021 r.
**) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2021 r.

Wydarzeniem lipca był nowy rekord wszech czasów na amerykańskim rynku akcji i mocne zachowanie obligacji. Dzięki bardzo dobrym wynikom spółek za II kwartał, główne indeksy w Nowym Jorku pobiły historyczne maksima. Od początku roku osiągnęły one następujące stopy zwrotu: S&P500 +17,0%, Nasdaq +13,9%, a niemiecki DAX +13,3%.
W przypadku WIG mieliśmy do czynienia z trendem bocznym. Główny indeks GPW zyskał w br. 18,6%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się LPP (+73%) i banki (Pekao +54%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -31% i Allegro -22%).
W trendzie bocznym w lipcu znalazł się również szeroki rynek polskich spółek. Od początku br. ponad 100 z nich podrożało już o 61% (!) i więcej, a sWIG80 zyskał 28,4%, pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Serinus (+271%), Mabion (+203%), Asbis (+191%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+215%).
Ceny obligacji zyskiwały na wartości. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła do 1,23%, podobnie jak i niemieckich do -0,46%. Również w przypadku polskich instrumentów inwestorzy mogli mieć powody do zadowolenia (rentowność wyniosła 1,57%). Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami notowań. Złoto zyskało na wartości, ale od początku roku jest na poziomie -4,4% (1.813 dolarów za uncję). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła w czerwcu do 25,54 USD za uncję (-3,3% w br.). Ropa naftowa najpierw skorygowała się, a potem powróciła do blisko 74 dolarów za baryłkę (aż +52%), oddziałując negatywnie na globalne oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą udany miesiąc. Od początku roku notowania wzrosły o 27%, do prawie 4,5 dolarów za funt.
Złoty osłabił się drugi miesiąc z rzędu. Kursy wynosiły: euro 4,57 zł, dolar 3,85 zł i frank 4,25 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
• QUERCUS Agresywny +41,05%,
• QUERCUS Absolute Return FIZ +23,87%,
• QUERCUS Multistrategy FIZ +23,01%,
• QUERCUS Stabilny +12,63%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lipcu wyniosło 15 mln zł.
W czerwcu zrealizował się nasz optymistyczny wariant prognozy na rok 2021: nowy rekord wszech czasów na WIG.
W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
• wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne,
• nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii,
• środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych, w tym z udziałem akcji.
W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.